Funcións para entrada por pantalla

Esta sección describe as funcións en tempo de execución utilizadas para controlar a entrada por pantalla.

Función InputBox

Mostra un campo nun diálogo para que o usuario introduza texto. A entrada atribúese a unha variábel.

Precisamos da súa axuda!