Funcións en tempo de execución

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Variábeis

As seguintes instrucións e funcións serven para declarar ou definir variábeis, converter variábeis dun tipo a outro ou determinar o seu tipo.

Operadores lóxicos

LibreOffice Basic soporta os seguintes operadores lóxicos.

Operadores de comparación

Os operadores de comparación comparan dúas expresións. O resultado devólvese como expresión booleana que determina se a comparación é verdadeira (-1) ou falsa (0).

Cadeas

As seguintes funcións e instrucións validan e devolven cadeas.

Funcións de data e hora

Use as instrucións e funcións aquí descritas para executar cálculos de data e hora.

Operadores matemáticos

LibreOffice Basic soporta os seguintes operadores matemáticos.

Funcións numéricas

As seguintes funcións numéricas realizan cálculos. Os operadores matemáticos e lóxicos descríbense noutra sección. As funcións distínguense dos operadores en que as funcións pasan argumentos e devolven valores mentres que os operadores devolven un valor a través da combinación de dúas expresións numéricas.

Funcións de E/S de pantalla

Esta sección describe as funcións en tempo de execución usadas para chamar caixas de diálogo para a entrada e saída de datos do usuario.

Funcións de E/S de ficheiro

Utilice as funcións de entrada e saída de ficheiros para crear e administrar ficheiros (datos) definidos polo usuario.

Control da execución do programa

As seguintes instrucións controlan a execución dun programa.

Funcións de tratamento de erros

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Outras ordes

Esta é unha lista de funcións e instrucións que non pertencen a ningunha outra categoría.

Precisamos da súa axuda!