Inserir controis

Abre a barra Caixa de ferramentas

Icona

Inserir controis

Botón

Icona

Engade un botón de ordes. Pode utilizalo para executar unha orde nun evento definido, como un clic do rato.

Se o desexa, pode engadir ao botón un texto ou imaxe.

Control de imaxe

Icona

Engade un control que mostra unha imaxe.

Caixa de verificación

Icona

Inclúe unha caixa de verificación que pode usarse para activar ou desactivar unha función.

Botón de opción

Icona

Engade un botón que permite seleccionar entre varias opcións. Os botóns de opción agrupados deben ter índices de tabulación consecutivos. Normalmente están rodeados por unha caixa de grupo. Se ten dous grupos de botóns de opción, debe inserir un índice de tabulación entre os índices dos dous grupos no marco do grupo.

Campo de etiqueta

Icona

Engade un campo para a visualización de etiquetas de texto. Estas etiquetas só se utilizan para a visualización de texto predefinido e non para introducir texto.

Caixa de texto

Icona

Engade unha caixa de entrada onde pode introducir e editar texto.

Caixa de lista

Icona

Engade unha caixa onde pode premer nunha entrada da lista.

Caixa de combinación

Icona

Engade unha caixa de combinación. Trátase dunha caixa de lista onde o usuario pode premer e seleccionar unha entrada. Se o desexa, pode converter as entradas da caixa de combinación en "só de lectura".

Barra de desprazamento horizontal

Icona

Engade unha barra de desprazamento horizontal á caixa de diálogo.

Barra de desprazamento vertical

Icona

Engade unha barra de desprazamento vertical á caixa de diálogo.

Caixa de grupo

Icona

Engade un marco onde é posíbel agrupar visualmente controis semellantes, como botóns de opción.

Icona Nota

Para definir dous grupos diferentes de botóns de opción, comprobe que o índice de tabulación do marco de grupo estea entre os dos dous grupos.


Barra de progreso

Icona

Engade unha barra de progreso á caixa de diálogo.

Liña horizontal

Icona

Engade unha liña horizontal á caixa de diálogo.

Liña vertical

Icona

Engade unha liña vertical á caixa de diálogo.

Campo de data

Icona

Engade un campo data.

Se atribúe a propiedade "despregábel" ao campo de data, os usuarios poden despregar un calendario para seleccionar unha data.

Campo horario

Icona

Engade un campo de hora.

Campo numérico

Icona

Engade un campo numérico.

Campo monetario

Icona

Engade un campo monetario.

Campo formatado

Icona

Engade unha caixa de texto onde pode definir o formato do texto que se introduce ou mostra así como os valores de límite.

Campo de patrón

Icona

Engade un campo enmascarado. Consiste nunha máscara de entrada e nunha de carácter. A máscara de entrada determina os datos que poden introducir os usuarios e a de carácter determina o estado do campo enmascarado cando se carga o formulario.

Selección de ficheiros

Icona

Engade un botón que abre un diálogo de selección de ficheiro.

Seleccionar

Icona

Activa ou desactiva o modo Selección. Neste modo, pode seleccionar e editar os controis dunha caixa de diálogo.

Propiedades

Icona

Abre unha caixa de diálogo para editar as propiedades do control seleccionado.

Activar o modo de proba

Icona

Inicia o modo de proba. Prema sobre a icona próxima para finalizar o modo de proba.

Xestión de idiomas

Icona de xestión de idioma

Abre un diálogo para activar ou xestionar múltiplos conxuntos de recursos de diálogo para multiplos idiomas.

Control de árbore

Icona de xestión de idioma

Engade un control de árbore qeu pode mostras unha lista xerárquica. Pode poboar a lista co seu programa, usando chamadas API (XtreeControl).

Control de táboas

Icona de control de táboas

Engade un control de táboas que pode mostrar os datos dunha táboa. Os datos pódense encher mediante o programa empregando chamadas á API.

Control de hiperligazóns

Inserir icona de control de hiperligazóns

Engade un control de hiperligazóns que pode abrir un enderezo nun navegador web.

Precisamos da súa axuda!