Inserir controis

Abre a barra Caixa de ferramentas

Icon Choose Controls

Inserir controis

Botón

Icon Button

Engade un botón de ordes. Pode utilizalo para executar unha orde nun evento definido, como un clic do rato.

Se o desexa, pode engadir ao botón un texto ou imaxe.

Control de imaxe

Icon Image Control

Engade un control que mostra unha imaxe.

Caixa de verificación

Icon Check Box

Inclúe unha caixa de verificación que pode usarse para activar ou desactivar unha función.

Botón de opción

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Campo de etiqueta

Icon Label Field

Engade un campo para a visualización de etiquetas de texto. Estas etiquetas só se utilizan para a visualización de texto predefinido e non para introducir texto.

Caixa de texto

Icon Text Box

Engade unha caixa de entrada onde pode introducir e editar texto.

Caixa de lista

Icon List Box

Engade unha caixa onde pode premer nunha entrada da lista.

Caixa de combinación

Icon Combo Box

Engade unha caixa de combinación. Trátase dunha caixa de lista onde o usuario pode premer e seleccionar unha entrada. Se o desexa, pode converter as entradas da caixa de combinación en "só de lectura".

Barra de desprazamento horizontal

Icon Horizontal Scrollbar

Engade unha barra de desprazamento horizontal á caixa de diálogo.

Barra de desprazamento vertical

Icon Vertical Scrollbar

Engade unha barra de desprazamento vertical á caixa de diálogo.

Caixa de grupo

Icon Group Box

Engade un marco onde é posíbel agrupar visualmente controis semellantes, como botóns de opción.

note

Para definir dous grupos diferentes de botóns de opción, comprobe que o índice de tabulación do marco de grupo estea entre os dos dous grupos.


Barra de progreso

Icon Progress Bar

Engade unha barra de progreso á caixa de diálogo.

Liña horizontal

Icon Horizontal Line

Engade unha liña horizontal á caixa de diálogo.

Liña vertical

Icon Vertical Line

Engade unha liña vertical á caixa de diálogo.

Campo de data

Icon Date Field

Engade un campo data.

Se atribúe a propiedade "despregábel" ao campo de data, os usuarios poden despregar un calendario para seleccionar unha data.

Campo horario

Icon Time Field

Engade un campo de hora.

Campo numérico

Icon Numeric Field

Engade un campo numérico.

Campo monetario

Icon Currency Field

Engade un campo monetario.

Campo formatado

Icon Formatted Field

Engade unha caixa de texto onde pode definir o formato do texto que se introduce ou mostra así como os valores de límite.

Campo de patrón

Icon Pattern Field

Engade un campo enmascarado. Consiste nunha máscara de entrada e nunha de carácter. A máscara de entrada determina os datos que poden introducir os usuarios e a de carácter determina o estado do campo enmascarado cando se carga o formulario.

Selección de ficheiros

Icon File Selection

Engade un botón que abre un diálogo de selección de ficheiro.

Seleccionar

Icon Select

Activa ou desactiva o modo Selección. Neste modo, pode seleccionar e editar os controis dunha caixa de diálogo.

Propiedades

Icon Properties

Abre unha caixa de diálogo para editar as propiedades do control seleccionado.

Activar o modo de proba

Icon Activate Test Mode

Inicia o modo de proba. Prema sobre a icona próxima para finalizar o modo de proba.

Xestión de idiomas

Manage Language icon

Abre un diálogo para activar ou xestionar múltiplos conxuntos de recursos de diálogo para multiplos idiomas.

Control de árbore

Icon Tree Control

Engade un control de árbore qeu pode mostras unha lista xerárquica. Pode poboar a lista co seu programa, usando chamadas API (XtreeControl).

Control de táboas

Table control icon

Engade un control de táboas que pode mostrar os datos dunha táboa. Os datos pódense encher mediante o programa empregando chamadas á API.

Control de hiperligazóns

Insert hyperlink control icon

Engade un control de hiperligazóns que pode abrir un enderezo nun navegador web.

Precisamos da súa axuda!