Pasar ao seguinte

Executa e para a macro despois da seguinte orde.

coa orde Monitorización para resolver erros.

Icona

Pasar ao seguinte

Precisamos da súa axuda!