Acontecementos

Define atribuci贸ns de evento para o control ou caixa de di谩logo seleccionados. Os eventos dispo帽铆beis dependen do tipo de control seleccionado.

Ao recibir o foco

This event takes place if a control receives the focus.

Ao perder o foco

This event takes place if a control loses the focus.

Tecla premida

This event occurs when the user presses any key while the control has the focus.

Tecla liberada

This event occurs when the user releases a key while the control has the focus.

Modificado

This event takes place, when the control loses the focus and the contents of the control were changed since it lost the focus.

Texto modificado

This event takes place if you enter or modify a text in an input field.

Estado modificado

This event takes place if the status of the control field is changed, for example, from checked to unchecked.

Rato dentro

This event takes place when the mouse enters the control.

Movemento do rato con tecla premida

This event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed.

Movemento do rato

This event takes place when the mouse moves over the control.

Bot贸n do rato premido

This event takes place when the mouse button is pressed while the mouse pointer is on the control.

Bot贸n do rato liberado

This event takes place when the mouse button is released while the mouse pointer is on the control.

Rato f贸ra

This event takes place when the mouse leaves the control.

Ao axustar

This event takes place when a scrollbar is being dragged.

Precisamos da s煤a axuda!