Xeral

Defina as propiedades para o control ou caixa de diálogo seleccionados. As propiedades dispoñíbeis dependen do tipo de control seleccionado. As seguintes propiedades, por tanto, non están dispoñíbeis en todos os tipos de controis.

Activado

Seleccione «Si» para activar o control. Se o control está desactivado, aparece en gris no diálogo.

Aliñamento

Indique a opción de aliñamento para o control seleccionado.

Altura

Indique a altura do control actual ou do diálogo.

Altura de fila

Specifies the height of each row of a tree control, in pixels.

If the specified value is less than or equal to zero, the row height is the maximum height of all rows.

O valor predeterminado é 0.

Antepor símbolo

Select "Yes" to display the currency symbol prefix in currency controls when a number was entered.

Atraso

Specifies the delay in milliseconds between scrollbar trigger events. A trigger event occurs when you click a scrollbar arrow or click the background area in a scrollbar. Repeated trigger events occur if you keep the mouse button pressed when you click a scrollbar arrow or background area in a scrollbar. If you want, you can include valid time units with the number that you enter, for example, 2 s or 500 ms.

Aumentar/Reducir valor

Specify the increment and decrement interval for spin button controls.

Barra de desprazamento

Engade o tipo de barra de desprazamento que se indique a unha caixa de texto.

Barra de desprazamento

Engade o tipo de barra de desprazamento que se indique a unha caixa de texto.

Bordo

Indique o tipo de bordo do control actual.

Botón predefinido

Seleccione «Si» para que o control de botón actual sexa a selección predeterminada. Ao premer Intro no diálogo actívase o botón predeterminado.

Botón xiratorio

Select "Yes" to add spin buttons to a numerical, currency, date, or time control to allow increasing and decreasing the input value using arrow buttons.

Caracteres para contrasinal

Enter a character to be displayed instead of the characters that are typed. This can be used for entering passwords in text controls.

Conta de liñas

Enter the number of lines to be displayed for a list control. For combo boxes, this setting is only active if the dropdown option is enabled.

Conxunto de caracteres

Seleccione o tipo de letra que empregar para mostrar o contido no control actual.

Cor de fondo

indique a cor de fondo para o control seleccionado.

Data

Indique a data predeterminada para mostrar no control de data.

Data máx.

Indique o límite superior dun control de data.

Data mín.

Indique o límite inferior dun control de data.

Decimais

Indique o número de decimais que se mostran nun control numérico ou monetario.

Desprazamento máximo

Indique o número de unidades que desprazarse cando un usuario prema na área entre o desprazador e as frechas dunha barra de desprazamento.

Desprazamento mínimo

Indique o número de unidades que desprazarse cando un usuario prema unha frecha dunha barra de desprazamento.

Despregábel

Select "Yes" to enable the dropdown option for list or combo box controls. A dropdown control field has an arrow button which you can click to open a list of the existing form entries.

Editábel

Specifies whether the nodes of the tree control are editable.

O valor predeterminado é FALSO.

Encher automaticamente

Seleccione «Si» para activar a función de enchido automático para o control seleccionado.

Entrada de varias liñas

Select "Yes" to allow the input of multiple lines in the control. Press Enter to insert a manual line break in the control.

Entradas de lista

Specify the entries for a list control. One line takes one list entry. Press Shift+Enter to insert a new line.

Escala

Scales the image to fit the control size.

Estado

Select the selection state of the current control.

Estado triplo

Select "Yes" to allow a check box to have three states (checked, unchecked, and grayed out) instead of two (checked and unchecked).

Etiqueta

Indica a etiqueta do control actual. A etiqueta móstrase a carón do control.

You can create multi-line labels by inserting manual line breaks in the label using Shift+Enter.

Formato de data

Indique o formato que desexe para un control de data. Un control de data interpreta o que introduza o usuario dependendo desta opción de formato.

Formato de hora

Select the format to be used for time controls.

Formato estrito

Select "Yes" to only allow valid characters to be entered in a numerical, currency, date, or time control.

Hora máx.

Especifica o valor máximo dun control de barra de desprazamento.

Hora mín.

Especifica o valor mínimo dun control de barra de desprazamento.

Imaxes

Specify the source of the graphics for a button or an image control. Click "..." to select a file.

Imprimir

Select "Yes" to include the current control in a document's printout.

Invokes stop mode editing

Specifies what happens when editing is interrupted by selecting another node in the tree, a change in the tree's data, or by some other means.

Setting this property to TRUE causes the changes to be automatically saved when editing is interrupted. FALSE means that editing is canceled and changes are lost.

O valor predeterminado é FALSO.

Largura

Indique a altura do control actual ou do diálogo.

Lonxitude máx. do texto

Indique o número máximo de caracteres que poda introducir o usuario.

Mostrar agarradoiras

Specifies whether the handles of the nodes should be displayed.

The handles are dotted lines that visualize the hierarchy of the tree control.

O valor predeterminado é VERDADEIRO.

Mostrar agarradoiras da raíz

Specifies whether the handles of the nodes should also be displayed at root level.

O valor predeterminado é VERDADEIRO.

Máscara de caracteres

Specify the initial values to be displayed in a pattern control. This helps the user to identify which values are allowed in a pattern control. The literal mask is restricted by the format specified by the edit mask.

Máscara de edición

Specify the edit mask for a pattern control. This is a character code that defines the input format for the control.

Para cada carácter de entrada da máscara de edición, é necesario especificar un carácter como máscara que restrinxa a entrada aos valores listados na táboa seguinte:

Carácter

Significado

L

Unha constante de texto. O usuario non pode modificar este carácter.

a

Aquí introdúcense os caracteres de a-z. Se introduce unha letra maiúscula, convértese automaticamente en minúscula.

A

Aquí introdúcense os caracteres de A-Z. Se introduce unha letra minúscula, convértese automaticamente en maiúscula

c

Aquí introdúcense os caracteres de a-z e de 0 a 9. Se introduce unha letra maiúscula, convértese automaticamente en minúscula.

C

Aquí introdúcense os caracteres de a-z e de 0 a 9. Se introduce unha letra minúscula, convértese automaticamente en maiúscula

N

Só se poden introducir os caracteres entre 0 e 9.

x

Pódense introducir todos os caracteres imprimíbeis.

X

Pódense introducir os caracteres imprimíbeis. Se usa unha letra minúscula, convértese automaticamente en maiúscula.


Nome

Escriba un nome para o control actual. Este nome emprégase para identificar o control.

Orde

Specify the order in which the controls receive the focus when the Tab key is pressed in the dialog. On entering a dialog, the control with the lowest order (0) receives the focus. Pressing the Tab key the successively focuses the other controls as specified by their order number.

Inicialmente, os controis reciben os números na orde en que se engaden á caixa de diálogo. Pode modificar eses números de orde dos controis. LibreOffice Basic actualiza automaticamente os números de orde para evitar números duplicados. Os controis que non poden enfocarse tamén reciben un valor, mais ignóranse ao usar a tecla Tabulación.

Orientación

Indique a orientación dun control de barra de desprazamento.

PosiciónX

Indique a distancia do control actual desde a beira esquerda do diálogo.

PosiciónY

Indique a distancia do control actual desde a beira superior do diálogo.

Páxina (Step)

Specify the number of the dialog page to which the current control is assigned or the page number of the dialog you want to edit. If a dialog has only one page set its Page (Step) value to 0.

Select Page (Step) = 0 to make a control visible on every dialog page.

To switch between dialog pages at run time, you need to create a macro that changes the value of Page (Step).

Quebra de liña manual

Select "Yes" to allow manual line breaks inside multiline controls.

Raíz mostrada

Specifies if the root node of the tree control is displayed.

If Root displayed is set to FALSE, the root node of a model is no longer a valid node for the tree control and can't be used with any method of XTreeControl.

O valor predeterminado é VERDADEIRO.

Repetir

Repeats trigger events when you keep the mouse button pressed on a control such as a spin button.

Selección

Specifies the sequence of the selected items, where "0" corresponds to the first item. To select more than one item, Multiselection must be enabled.

Click the ... button to open the Selection dialog.

Click the item or items that you want to select. To select more than one item, ensure that the Multiselection option is selected.

Selección múltipla

Seleccione «Si» para permitir a selección de varias entradas nos controles de lista.

Separador de millares

Select "Yes" to display thousands separator characters in numerical and currency controls.

Símbolo monetario

Introduza o símbolo monetario que empregar para os controles monetarios.

Só de lectura

Select "Yes" to prevent the user from editing the value of the current control. The control is enabled and can be focused but not modified.

Tabulación

Select the focus behavior of the current control when using the Tab key.

Predefinido

Only input controls receive the focus when using the Tab key. Controls without input like caption controls are omitted.

Non

Durante o uso da tecla Tabulación, o foco ignora o control.

Si

O control pode seleccionarse coa tecla Tabulación.


Tamaño visíbel

Especifica o valor mínimo dun control de barra de desprazamento.

Texto de axuda

Enter a help text that is displayed as a tip (bubble help) when the mouse rests over the control.

Tipo de botón

Seleccione un tipo de botón. Os tipos de botón determinan que tipo de acción se inicia.

Tipo de selección

Specifies the selection mode that is enabled for this tree control.

Título

Specify the title of the dialog. Click the border of the dialog to select the dialog.

Titles are only used for labeling a dialog and can only contain one line. Please note that if you work with macros, controls are only called through their Name property.

URL da Axuda

Specify the help URL that is called when you press F1 while the focus is on a particular control. For example, use the format HID:1234 to call the Help-ID with the number 1234.

Set the environment variable HELP_DEBUG to 1 to view the Help-IDs as extended help tips.

Valor

Indique o tipo de bordo do control actual.

Valor de desprazamento

Specify the initial value of a scrollbar control. This determines the position of the scrollbar slider.

Valor de progreso

Especifica o valor máximo dun control de barra de desprazamento.

Valor máx.

Indique o tipo de bordo do control actual.

Valor máx. de desprazamento

Especifica o valor máximo dun control de barra de desprazamento.

Valor máx. de progreso

Especifica o valor máximo dun control de barra de desprazamento.

Valor mín.

Indique o tipo de bordo do control actual.

Valor mín. de desprazamento

Especifica o valor mínimo dun control de barra de desprazamento.

Valor mín. de progreso

Especifica o valor mínimo dun control de barra de desprazamento.

Precisamos da súa axuda!