Propiedades de controis e caixas de diálogo

Specifies the properties of the selected dialog or control. You must be in the design mode to be able to use this command.

Introdución de datos na caixa de diálogo Propiedades

The following key combinations apply to enter data in multiline fields or combo boxes of the Properties dialog:

Teclas

Efectos

Alt+Frecha cara a abaixo

Abre unha caixa de combinación

Alt+Frecha cara a arriba

Pecha unha caixa de combinación

Maiús+Intro

Insire unha quebra de liña en campos con varias liñas.

(Frecha cara a arriba)

Vai á liña anterior.

(Frecha cara a abaixo)

Vai á liña seguinte.

Intro

Aplica as modificacións feitas nun campo e coloca o cursor no campo seguinte.


Xeral

Defina as propiedades para o control ou caixa de diálogo seleccionados. As propiedades dispoñíbeis dependen do tipo de control seleccionado. As seguintes propiedades, por tanto, non están dispoñíbeis en todos os tipos de controis.

Acontecementos

Define atribucións de evento para o control ou caixa de diálogo seleccionados. Os eventos dispoñíbeis dependen do tipo de control seleccionado.

Precisamos da súa axuda!