IDE do Basic do LibreOffice

Esta sección describe a estrutura do IDE de Basic.

Barra de macros

The Macro Toolbar contains commands to create, edit, and run macros.

Xanela Monitorización

The Watch window allows you to observe the value of variables during the execution of a program. Define the variable in the Watch text box. Click on Enable Watch to add the variable to the list box and to display its values.

Xanela Chamadas a pila (Chamadas)

The Call Stack allows you to monitor the sequence of procedures and functions during the execution of a program. The procedures are functions are displayed bottom to top with the most recent function or procedure call at the top of the list.

Xestionar puntos de quebra

Specifies the options for breakpoints.

Teclas de atallo do IDE de Basic

Ordes do menú de contexto das lapelas de módulos

Inserir

Módulo

Insire un módulo novo na biblioteca actual.

Diálogo

Insire un diálogo novo na biblioteca actual.

Eliminar

Elimina o módulo seleccionado.

Renomear

Renomea o módulo actual no lugar.

Ocultar

Agocha o módulo actual.

Módulos

Abre o diálogo Organizador de macros.

Precisamos da súa axuda!