Macros executadas por eventos

Esta sección describe como atribuír programas Basic a eventos de programa.

Se desexa executar unha macro automaticamente cando se produce un evento de software especificado, atribúa a macro desexada ao evento. A seguinte táboa fornece unha visión xeral dos eventos de programa e o punto en que se executa unha macro atribuída.

Evento

Execútase unha macro atribuída...

Inicio do programa

... despois de iniciar un aplicativo de LibreOffice.

Fin do programa

...antes de terminar un aplicativo de LibreOffice.

Crear documento

...despois de crear un novo documento con Ficheiro - Novo ou coa icona Novo.

Abrir documento

...after a document is opened with File - Open or with the Open icon.

Gardar documento como

...before a document is saved under a specified name (with File - Save As, or with File - Save or the Save icon, if a document name has not yet been specified).

Gardouse o documento como

... after a document was saved under a specified name (with File - Save As, or with File - Save or with the Save icon, if a document name has not yet been specified).

Gardar documento

...before a document is saved with File - Save or the Save icon, provided that a document name has already been specified.

Gardouse o documento

...after a document is saved with File - Save or the Save icon, provided that a document name has already been specified.

O documento está a pecharse

...antes de pechar un documento.

Documento pechado

...despois de pechar un documento. Teña en conta que o evento «Gardar documento» tamén pode aparecer ao gardar o documento antes de pechalo.

Activar documento

...despois de traer un documento ao primeiro plano.

Desactivar documento

...despois de traer outro documento ao primeiro plano.

Imprimir documento

...after the Print dialog is closed, but before the actual print process begins.

Erro en tempo de execución de JavaScript

...cando se produce un erro en tempo de execución de JavaScript.

Imprimir combinación de correspondencia

...after the Print dialog is closed, but before the actual print process begins. This event occurs for each copy printed.

Cambio de conta de páxinas

...cando se modifica a conta de páxinas.

Mensaxe recibida

...se se recibiu unha mensaxe.


Atribución dunha macro a un evento

 1. Choose Tools - Customize and click the Events tab.

 2. Select whether you want the assignment to be globally valid or just valid in the current document in the Save In listbox.

 3. Select the event from the Event list.

 4. Click Macro and select the macro to be assigned to the selected event.

 5. Prema en Aceptarpara asignar a macro.

 6. Prema en Pechar para pechar a caixa de diálogo.

Eliminar a atribución de macro a un evento

 1. Choose Tools - Customize and click the Events tab.

 2. Select whether you want to remove a global assignment or an assignment that is just valid in the current document by selecting the option in the Save In listbox.

 3. Select the event that contains the assignment to be removed from the Event list.

 4. Prema en Eliminar.

 5. Prema en Pechar para pechar a caixa de diálogo.

Precisamos da súa axuda!