Bibliotecas, módulos e caixas de diálogo

A continuación descríbese o uso básico de bibliotecas, módulos e caixas de diálogo no Basic do LibreOffice.

O Basic do LibreOffice proporciona ferramentas para axudalo a estruturar os seus proxectos. Admite diversas «unidades» que permiten agrupar SUBS e FUNCTIONS individuais nun proxecto de Basic.

Bibliotecas

As bibliotecas serven como ferramenta para organizar módulos e poden anexarse a un documento ou modelo. Cando gardamos o documento ou modelo, tamén se gardan os módulos contidos na biblioteca.

As bibliotecas conteñen ata 16.000 módulos.

Módulos

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

Módulos de caixas de diálogo

Os módulos de caixas de diálogo conteñen as definicións de diálogo e, inclusive, as propiedades de caixa de diálogo, as propiedades de cada elemento e os eventos atribuídos. Como os módulos de caixas de diálogo só conteñen unha caixa, normalmente chámanse «diálogos».

Precisamos da súa axuda!