Sintaxe

Esta sección describe os elementos básicos de sintaxe do Basic do LibreOffice. Para unha descrición detallada consulte a Guía do Basic do LibreOffice, dispoñíbel por separado.

Usar variábeis

A continuación descríbese o uso básico das variábeis no Basic do LibreOffice.

Uso do catálogo de obxectos

O catálogo de obxectos proporciona unha visión xeral dos módulos e caixas de diálogo creados en LibreOffice.

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

Bibliotecas, módulos e caixas de diálogo

A continuación descríbese o uso básico de bibliotecas, módulos e caixas de diálogo no Basic do LibreOffice.

Precisamos da súa axuda!