Fundamentos

Esta secci贸n fornece os fundamentos para traballar co Basic do LibreOffice.

O c贸digo do Basic do LibreOffice est谩 baseado en subrutinas e funci贸ns especificadas entre secci贸ns sub...end聽sub e function...end聽function. Cada Sub ou Function pode chamar outras Sub e Function. Tendo coidado en escribir c贸digo xen茅rico para as Sub e Function, probabelmente se podan reutilizar noutros programas. Consulte tam茅n Procedementos e funci贸ns.

Icona Nota

Apl铆canse algunhas restrici贸ns nos nomes das vari谩beis p煤blicas, subs e funci贸ns. Non se pode usar o mesmo nome dun dos m贸dulos da mesma biblioteca.


Que 茅 un m茅todo?

Sub 茅 unha abreviatura de subrutina, que se usa para xestionar unha tarefa determinada dentro dun programa. As subs empr茅ganse para dividir unha tarefa en procedementos individuais. Ao dividir en procedementos e subprocedementos mell贸rase a lexibilidade e red煤cese a tendencia a cometer erros. Unha sub posibelmente toma varios argumentos como par谩metros mais non devolve ning煤n valor 谩 sub ou funci贸n que a chamou, por exemplo:

FacerAlgoCosValores(OMeuPrimeiroValor,OMeuSegundoValor)

Que 茅 unha funci贸n?

A function is essentially a sub, which returns a value. You may use a function at the right side of a variable declaration, or at other places where you normally use values, for example:

OMeuSegundoValor = AMi帽aFunci贸n(OMeuPrimeiroValor)

Vari谩beis globais e locais

As vari谩beis globais son v谩lidas para os m茅todos e funci贸ns dun m贸dulo. Decl谩ranse no inicio dun m贸dulo, antes de comezar o primeiro m茅todo ou funci贸n.

As vari谩beis declaradas dentro dun m茅todo ou funci贸n s贸 son v谩lidas dentro dese m茅todo ou funci贸n e substit煤en as vari谩beis globais e locais co mesmo nome provenientes de m茅todos ou funci贸ns superiores.

Estrutura

After separating your program into procedures and functions (Subs and Functions), you can save these procedures and functions as files for reuse in other projects. LibreOffice Basic supports Modules and Libraries. Subs and functions are always contained in modules. You can define modules to be global or part of a document. Multiple modules can be combined to a library.

You can copy or move subs, functions, modules and libraries from one file to another by using the Macro dialog.

Precisamos da s煤a axuda!