Axuda dos scripts en Python do LibreOffice

O LibreOffice fornece unha Interface de Programación de Aplicativos (API) que permite controlar os compoñentes do LibreOffice con diferentes linguaxes de programación empregando o Paquete de Desenvolvemento de Software (SDK) do LibreOffice. Para máis información sobre a API do LibreOffice e o Paquete de Desenvolvemento de Software (SDK), visite http://api.libreoffice.org

Esta sección de axuda explica as funcións máis frecuentes dos scripts en Python para o LibreOffice. Para información máis detallada, consulte Deseño de desenvolvemento de aplicativos en Python no wiki.

Traballar con scripts en Python no LibreOffice

Pódense executar scripts en Python escollendo Ferramentas - Macros - Executar macro. Os scripts pódense editar co editor de texto preferido. Os scripts en Python están presentes en varios lugares que se detallan a seguir. Pode consultar os exemplos de programación para macros que ilustran como executar a consola interactiva de Python desde o LibreOffice.

Assigning Scripts in LibreOffice

Setting up an Integrated Development Environment (IDE) for Python

Python Scripts Organization and Location

Running Python Interactive Console

Programming with Python Scripts

Exemplos de programación en Python

Creating Python Scripts with ScriptForge

Axuda sobre a Axuda

As referencias da Axuda sobre a configuración predeterminada do programa nun sistema que está configurado de modo predeterminado. As descricións de cores, accións do rato ou outros elementos poden ser diferentes entre o programa e o sistema.

Precisamos da súa axuda!