Opening a Dialog With Basic

Na xanela da caixa de diálogo que creou en LibreOffice BASIC, prema a lapela co nome do módulo á cal está atribuída a caixa de diálogo para saír do editor. O nome da lapela está situado na parte inferior da xanela.

Introduza o seguinte código para unha subrutina chamada MostrarDiálogo1. Neste exemplo, o nome da caixa de diálogo creada é «Diálogo1»:


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Sen utilizar «LoadDialog» pode activar o código da seguinte forma:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Se executa este código, ábrese «Dialog1». Para pechar a caixa de diálogo, prema no botón (x) da súa barra de título.

Precisamos da súa axuda!