Access2Base

Que 茅 Access2Base?

Access2Base 茅 unha biblioteca de macros en BASIC de LibreOffice para usuarios avanzados e desenvolvedores de aplicaci贸ns (para negocios ou persoais). 脡 unha das bibliotecas dispo帽ibles en 芦Macros da aplicaci贸n禄.

The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice Base application, but also from any LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense.

A API fornecida por Access2Base pretende ser m谩is concisa, intuitiva e f谩cil de utilizar que a API est谩ndar de UNO (API=Interface de Programaci贸n de Aplicativos).

Icona Aviso

A biblioteca est谩 documentada na rede en http://www.access2base.com


As macros implementadas incl煤en:

 1. unha API simplificada e extens铆bel para a manipulaci贸n de formularios, di谩logos e controis semellante ao modelo de obxectos do Access da Microsoft

 2. unha API para acceder a bases de datos cos obxectos t谩boa, consulta, rexistro e campo

 3. diversas acci贸ns cunha sintaxe id茅ntica 谩 das macros/acci贸ns correspondentes do Access da Microsoft

 4. as funci贸ns de base de datos DLookup, DSum, ...

 5. a compatibilidade coas notaci贸ns de atallo do tipo Forms!myForm!myControl

e ademais

 1. un manipulador de erros e excepci贸ns consistente

 2. facilidades para programar eventos de formularios, di谩logos e controles

 3. a compatibilidade con formularios incorporados ou aut贸nomos (Writer).

Compare Access2Base con MSAccess VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Precisamos da s煤a axuda!