Insert Frame

This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Insert - Frame.


Frame Interactively

Lisää kehys piirtämällä sen muoto hiiren kohdistimella.

Frame

Lisätään kehys, jolla voidaan luoda yhden tai useamman palstan taitto teksteille ja objekteille.

Floating Frame

Lisää käsiteltävään asiakirjaan irrallisen kehyksen. Irrallisia kehyksiä käytetään HTML-asiakirjoissa toisen asiakirjan sisällön esittämiseen.

Please support us!