Tekstiobjekti-palkki

Piirroksissa olevaa tekstiä voi muokata Tekstiobjekti-palkin toiminnoilla. Sen saa esille kaksoisnapsauttamalla piirrosta.

Fontin nimi

Käyttäjä voi valita kirjasimen eli fontin nimen luettelosta tai kirjoittaa sen suoraan.

Useita fontteja voidaan syöttää kerralla puolipistein eroteltuna. LibreOffice käyttää kutakin nimettyä fonttia järjestyksessä, jos edellistä fonttia ei ole saatavilla.

Kuvake, jossa Thorndale-teksti kehyksin

Fontin nimi

Fonttikoko

Käyttäjä voi joko valita luettelosta eri kirjasin- eli fonttikokoja tai kirjoittaa kokonumeron.

Lihavointi

Painikkeella lihavoidaan valittu teksti. Jos kohdistin on sanassa, koko sana lihavoidaan. Jos valinta tai sana on jo lihavoitu, muotoilu poistetaan.

Icon Bold

Lihavointi

Kursivointi

Painikkeella kursivoidaan valittu teksti. Jos kohdistin on sanassa, koko sana kursivoidaan. Jos valinta tai sana on jo kursiivia, muotoilu poistetaan.

Icon Italic

Kursivointi

Alleviivaa

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Alleviivaus

Yläindeksi

Valitun tekstin fonttikokoa pienennetään, ja teksti korotetaan jalkalinjan yläpuolelle.

Icon Superscript

Yläindeksi

Alaindeksi

Valitun tekstin fonttikokoa pienennetään ja teksti alennetaan jalkalinjan alapuolelle.

Icon Subscript

Alaindeksi

Vasen

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

Tasaus vasemmalle

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

Oikea

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

Tasaus oikealle

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

Tasattu

Aasialaisten kielten tuki

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Tekstin suunta vasemmalta oikealle

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Tekstin suunta vasemmalta oikealle

Tekstin suunta ylhäältä alas

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Tekstin suunta ylhäältä alas

Valitse kaikki

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon Select All

Select All

Fontti

Vaihdetaan valittujen merkkien fonttia ja fontin muotoilua.

Icon Character

Fontti

Kappale

Valitun kappaleen sisennykset, sana- ja rivivälit sekä tasaukset voidaan määrittää tässä toiminnossa.

Icon Paragraph

Kappale

Please support us!