Kehys-palkki

Kehys-palkki tarjoaa tärkeimmät toiminnot, joita valitun kehyksen muotoiluun ja asemointiin tarvitaan.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Rivitys poissa käytöstä

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Wrap Off Icon

Rivitys poissa käytöstä

Wrap On

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Wrap On Icon

Rivitys käytössä

Rivitä läpi

Places the object in front of the text.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Wrap Through Icon

Rivitä läpi

Vasen

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Vasen

Keskitetty

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Keskitetty

Oikea

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Oikea

Yläreuna

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Yläreuna

Keskellä

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Keskitetty

Alareuna

Tasataan valitut objektit alareunoistaan. Jos vain yksi objekti on valittu Draw'ssa tai Impressissä, objektin alareuna kohdistetaan sivun alamarginaaliin.

Icon Bottom

Alareuna

Reunat

Reunat-kuvaketta napsauttamalla avataan Reunat-työkalupalkki, jonka avulla voi muuttaa taulukkoalueen tai objektin reunaa.

Icon Borders

Reunat

Viivatyyli

Tätä kuvaketta napsauttamalla avautuu Viivatyyli-työkalupalkki, jolla voi muokata reunan viivatyyliä.

Icon Line style

Viivatyyli

Reunan väri

Napsauttamalla Viivan väri (reunassa) -kuvaketta avataan Reunan väri -paletti, jolla muutetaan objektin reunaviivan väriä.

Kuvake

Viivan väri (reunassa)

Taustaväri

Napsauttamalla avataan työkalupalkki, josta voidaan napsauttaa kappaleelle taustaväri. Väriä käytetään nykyisen kappaleen tai valittujen kappaleiden taustaan.

Icon Background color

Taustaväri

Kehyksen ominaisuudet

Lisätään kehys, jolla voidaan luoda yhden tai useamman palstan taitto teksteille ja objekteille.

Icon Frame Properties

Kehyksen ominaisuudet

Tuo eteen

Siirretään valittu objekti pinon päälle, niin että se on muiden objektien edessä.

Icon Bring to Front

Tuo eteen

Vie taakse

Siirretään valittu objekti pinon pohjalle, niin että se on muiden objektien takana.

Icon Send to Back

Vie taakse

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

Linkitetään valittu kehys seuraavaan kehykseen. Teksti jatkuu yhdestä kehyksestä toiseen automaattisesti.

Icon Link Frames

Linkitä kehykset

Poista kehysten linkki

Katkaistaan kahden kehyksen välinen linkki. Vain valitusta kehyksestä kohdekehykseen ulottuvia linkkejä voi poistaa.

Kehysten linkin poistamiskuvake, jossa ketjun katkeaminen

Poista kehysten linkki

Please support us!