Viivaimet

Viivaimet näyttävät sivun koon ja sarkainten, sisennysten, reunojen ja palstojen sijainnin. Näitä kaikkia voidaan muuttaa viivaimista hiirellä.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Sarkainten asettaminen

Viivaimella asetetaan sarkaimet hiirtä käyttäen nykyiselle asiakirjalle tai kaikille valituille kappaleille.

Setting Indents, Margins, and Columns

Nykyisen kappaleen tai kaikkien valittujen kappaleiden sisennykset ja marginaalit voidaan asettaa hiirtä käyttäen.

Please support us!