Taulukko-palkki

Taulukko-palkissa on taulukkojen työstämiseen tarvittavia toimintoja. Se näkyy, kun tekstikohdistin on taulukossa.

Lisää rivejä

Lisätään valinnan alapuolelle yksi tai useampia rivejä. Useampia rivejä voi lisätä avaamalla valintaikkunan (valitaan Taulukko - Lisää - Rivejä) tai valitsemalla useampia rivejä ennen kuvakkeen napsautusta. Toinen tapa lisää rivit samankorkuisina kuin alkuperäiset valitut rivit ovat.

Lisää rivi -kuvake, jossa plus ja vihreä rivi taulukossa

Lisää rivi

Lisää sarake

Taulukkoon lisätään valinnan jälkeiseen osaan yksi tai useampia sarakkeita. Useita sarakkeita voi lisätä samalla kertaa avaamalla valintaikkunan (valitaan Taulukko - Lisää - Sarakkeita), tai valitsemalla useita sarakkeita ennen kuvakkeen napsautusta. Jälkimmäisellä tavalla lisätyissä sarakkeissa on sama suhteellinen leveys kuin valituissa.

Lisää sarake -kuvake, jossa plus taulukon vihreässä sarakkeessa

Lisää sarake

Poista rivi

Poistetaan taulukon valitut rivit.

Icon Delete Row

Poista rivi

Poista sarake

Poistetaan taulukon valitut sarakkeet.

Icon Delete Column

Poista sarake

Yhdistä solut

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

Yhdistä solut

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Avataan työkalupalkki, jossa on taulukon rivien ja sarakkeiden optimointitoimintoja.

Icon Optimize Size

Optimize Size

Yläreuna

Kohdistetaan solun sisältö solun yläreunasta alkavaksi.

Keskitä (pystysuunnassa)

Keskittää solun sisällön solun ylä- ja alalaidan välille.

Alareuna

Kohdistetaan solun sisältö solun alareunaan.

Taustaväri

Napsauttamalla avataan työkalupalkki, josta voidaan napsauttaa kappaleelle taustaväri. Väriä käytetään nykyisen kappaleen tai valittujen kappaleiden taustaan.

Icon Background color

Taustaväri

Automaattinen muotoilu

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Reunat

Reunat-kuvaketta napsauttamalla avataan Reunat-työkalupalkki, jonka avulla voi muuttaa taulukkoalueen tai objektin reunaa.

Icon Borders

Reunat

Viivatyyli

Tätä kuvaketta napsauttamalla avautuu Viivatyyli-työkalupalkki, jolla voi muokata reunan viivatyyliä.

Icon Line style

Viivatyyli

Reunan väri

Napsauttamalla Viivan väri (reunassa) -kuvaketta avataan Reunan väri -paletti, jolla muutetaan objektin reunaviivan väriä.

Kuvake

Viivan väri (reunassa)

Lajittele

Lajitellaan valitut kappaleet tai taulukon rivit aakkos- tai numerojärjestykseen. Kolme lajitteluavainta sekä aakkosnumeerisen ja numeraalisen avaimen yhdistelmät ovat määriteltävissä.

Summa

Aktivoidaan summaustoiminto. Kohdistimen tulee olla siinä solussa, johon summa lasketaan.

Icon

Summa

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!