Työkalurivit

Tässä osiossa annetaan perustietoja LibreOffice Writerin työkaluriveistä eli työkalupalkeista. Lyhyesti: tässä on yleiskuvausta LibreOfficen työkalupalkkien oletuskokoonpanoista.

Luettelomerkit ja numerointi -palkki

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Piirros-palkki

Piirros-palkissa on yleisimmät muokkausvälineet. Napsauttamalla kuvakkeen viereistä nuolta aukeaa työkalupalkki, josta voi valita lisätoimintoja.

Piirroksen ominaisuudet -palkki

Piirroksen ominaisuudet -palkki näkyy Writerissa ja Calcissa. Valitaan Näytä - Työkalurivit - Piirroksen ominaisuudet. Ohjausobjektit ovat käytettävissä, kun piirrosobjekti on valittuna. Oletuksena näkyy hieman eri kokoelma kuvakkeita tekstiasiakirjoissa ja laskentataulukoissa.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Fonttipaja

Fonttipaja-palkki tulee esille, kun valitaan fonttipajaobjekti.

Muotoilu-palkki

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Ohjausobjektit

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Lomakkeen navigointi -palkki

Lomakkeen navigointi -palkissa on kuvakkeita, joiden toiminnoilla voidaan muokata tietokantataulun sisältöä tai ohjata tietojen näkymistä. Palkki näkyy sellaisen asiakirjan alaosassa, jossa on tietokantaan linkitettyjä kenttiä.

Kehys-palkki

Kehys-palkki tarjoaa tärkeimmät toiminnot, joita valitun kehyksen muotoiluun ja asemointiin tarvitaan.

Kuva-palkki

Kuva-palkin välineillä voidaan muokata ja asemoida valittuja bittikarttakuvia.

Lisää

Palkissa on lukuisia toimintoja kehysten, kuvien, taulukoiden ja muiden objektien lisäämiseen.

LibreLogo

LibreLogo on yksinkertainen, suomenkielinen, Logo-tyylinen ohjelmointiympäristö, jossa on vektoripohjainen konnagrafiikka. Se soveltuu tietotekniikan opetukseen (ohjelmointi), DTP:een ja graafiseen suunnitteluun. Englanninkielinen esittely: http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

Työkalut-palkki

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Oletus-palkki

Oletus-palkki näkyy kaikissa LibreOffice-sovelluksissa.

Taulukko-palkki

Taulukko-palkissa on taulukkojen työstämiseen tarvittavia toimintoja. Se näkyy, kun tekstikohdistin on taulukossa.

Tekstiobjekti-palkki

Piirroksissa olevaa tekstiä voi muokata Tekstiobjekti-palkin toiminnoilla. Sen saa esille kaksoisnapsauttamalla piirrosta.

Työkalut-palkki

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!