Lomake

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Selitekenttä

Icon Label Field

Painikkeella luodaan tekstiä esittävä kenttä. Näissä selitekentissä esitetään esimääritettyjä tekstejä. Näihin kenttiin käyttäjä ei voi antaa syötteitä.

Tekstikehys

Icon Text Box

Painikkeella luodaan tekstikenttä. Tekstikentät ovat kenttiä, joihin käyttäjä voi kirjoittaa. Lomakkeessa tekstikenttä näyttää tietoja tai sallii uuden tiedon syöttämisen.

Valintaruutu

Icon Check Box

Painikkeella luodaan valintaruutu. Valintaruudulla voidaan lomakkeen toiminto ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Valintapainike

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Luetteloruutu

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Yhdistelmäruutu

Icon Combo Box

Painikkeella luodaan yhdistelmäruutu. Yhdistelmäruutu on yksirivinen luetteloruutu, jossa on pudotusluettelo. "Kirjoitussuojattu"-ominaisuus voidaan antaa yhdistelmäruudulle, niin ettei käyttäjä voi syöttää muita rivejä kuin joita on luettelossa. Jos lomake on sidottu tietokantaan ja kytkentä on aktiivinen, Ohjattu yhdistelmäruudun luominen ilmestyy sen jälkeen, kun yhdistelmäruutu lisätään asiakirjaan.

Painike

Icon Push Button

Kuvakkeella luodaan nelikulmainen painike. Tätä toimintoa voidaan käyttää suorittamaan käskyjä määrätyistä tapahtumista, kuten hiiren napsautuksesta.

Näihin painikkeisiin voidaan liittää tekstiä ja kuvia.

Kuvapainike

Icon image button

Kuvakkeella luodaan kuvana näkyvä painike. Paitsi graafista esitystapaa, kuvapainikkeella on sama ominaisuudet kuin "normaalilla" painikkeellakin.

Muotoiltu kenttä

Icon Formatted Field

Painikkeella luodaan muotoiltu kenttä. Se on tekstikenttä, jossa voidaan määrittää, miten käyttäjän syötteet tai tulokset muotoillaan ja mitä rajoittavia arvoja käytetään.

Muotoillulla kentällä on erityisiä ohjausobjektin ominaisuuksia (valitse Muotoilu - Ohjausobjekti).

Lisää kenttiä

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Ryhmäruutu

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Kuvan ohjaus

Icon Image Control

Painikkeella luodaan kuvien ohjausobjekti. Se on käytettävissä vain lisättäessä kuvia tietokannasta. Lomakeasiakirjassa näiden ohjausobjektien kaksoisnapsautus avaa Lisää kuva -valintaikkunan kuvien lisäämiseksi. On myös olemassa kohdevalikko (ei suunnittelutilassa), jossa on komentoja kuvien lisäämiseen ja poistoon.

Tietokannasta saatavia kuvia voidaan esittää lomakkeella ja uusia kuvia lisätä tietokantaan, kunhan kuvien ohjaus ei ole kirjoitussuojattu. Ohjausobjektin täytyy viitata kuvatyypin tietokannan kenttään. Siksi Tiedot-välilehdellä syötetään tietokenttä ominaisuudet-ikkunassa.

Tiedoston valinta

Icon File Selection

Lisätään painike, joka avaa ikkunan tiedoston valintaan.

Taulukon ohjausobjekti

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Taulukon ohjausobjektien erityistietoja.

Siirtymistyökalurivi

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Ohjausobjektin ominaisuudet

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Lomakkeen ominaisuudet

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Lomakeselain

Avataan lomakeselain. Kohdistetun asiakirjan kaikki lomakkeet ja alilomakkeet vastaavine ohjausobjekteineen näkyvät lomakeselaimessa.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Avaa suunnittelutilassa

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

Content Controls

A content control is a placeholder text in which the current content will be replaced when clicking into the control. Content controls are individual controls to add and customize for use in templates, forms, and documents. Content controls can provide instructional text and set controls to disappear when users type in their own text.

Please support us!