Taulukko

Valikossa lisätään, muokataan ja poistetaan tekstiasiakirjan taulukoita.

Insert Table

Lisätään taulukko.

Lisää

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Poista

Opens a submenu with the following command options:

Rivejä

Poistaa valitut taulukon rivit.

Sarakkeita

Poistaa valitut sarakkeet.

Taulukko

Deletes the current table.

Valitse

Opens a submenu with the following command options:

Solu

Valitsee nykyisen solun.

Rivi

Valitaan taulukon rivi, jossa kohdistin on.

Sarake

Valitaan sarake, jossa kohdistin on.

Taulukko

Valitaan taulukko, jossa kohdistin sijaitsee.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Rivikorkeus

Avataan lomake, jossa rivin korkeutta voidaan säätää.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Optimaalinen rivikorkeus

Rivin korkeus säätyy solujen sisällön mukaisesti. Tämä on oletusasetus uusille taulukoille.

Jaa rivit tasaisesti

Sovitetaan valittujen rivien korkeus valinnan korkeimman rivin mukaiseksi.

Column Width

Avataan valintaikkuna, jossa sarakeleveyttä voidaan muuttaa.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Optimaalinen sarakeleveys

Sarakeleveys säätyy solujen sisällön mukaan. Sarakkeen leveyden muutos ei vaikuta taulukon toisten sarakkeiden leveyteen. Taulukon leveys ei voi ylittää sivun leveyttä.

Jaa sarakkeet tasaisesti

Sovitetaan valittujen sarakkeiden leveys leveimmän sarakkeen mukaiseksi. Taulukon kokonaisleveys ei voi ylittää sivun leveyttä.

Yhdistä solut

Yhdistetään valittujen taulukon solujen sisältö yhteen soluun.

Jaa solut

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Yhdistä taulukko

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Jaa taulukko

Käsiteltävä taulukko jaetaan kahdeksi erilliseksi taulukoksi kohdistimen kohdalta. Tämä komento on käytettävissä myös taulukon solussa kakkospainiketta napsauttamalla.

Protect Cells

Solujen sisältöjen muutokset estetään Suojaa-komennolla.

Unprotect Cells

Poistetaan käsiteltävän taulukon kaikkien valittujen solujen suojaus.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Lukumuoto

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Muunna

Opens a submenu with the following command options:

Tekstistä taulukoksi

Avataan valintaikkuna, jossa valittu teksti voidaan muuntaa taulukoksi.

Taulukosta tekstiksi

Avataan valintaikkuna, jossa valittu taulukko voidaan muuntaa tekstiksi.

Text Formula

Avataan kaavarivi laskentalausekkeiden muokkaamiseksi.

Lajittele

Lajitellaan valitut kappaleet tai taulukon rivit aakkos- tai numerojärjestykseen. Kolme lajitteluavainta sekä aakkosnumeerisen ja numeraalisen avaimen yhdistelmät ovat määriteltävissä.

Properties

Määritetään valitun taulukon ominaisuudet, esimerkiksi nimi, tasaus, välistys, sarakeleveydet, reunat ja tausta.

Please support us!