Taulukko

Valikossa lisätään, muokataan ja poistetaan tekstiasiakirjan taulukoita.

Insert Table

Lisätään taulukko.

Lisää

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Inserts a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Inserts a column after the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Poista

Opens a submenu with the following command options:

Rivejä

Poistaa valitut taulukon rivit.

Sarakkeita

Poistaa valitut sarakkeet.

Taulukko

Deletes the current table.

Valitse

Opens a submenu with the following command options:

Solu

Valitsee nykyisen solun.

Rivi

Valitaan taulukon rivi, jossa kohdistin on.

Sarake

Valitaan sarake, jossa kohdistin on.

Taulukko

Valitaan taulukko, jossa kohdistin sijaitsee.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Rivikorkeus

Avataan lomake, jossa rivin korkeutta voidaan säätää.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Optimaalinen rivikorkeus

Rivin korkeus säätyy solujen sisällön mukaisesti. Tämä on oletusasetus uusille taulukoille.

Jaa rivit tasaisesti

Sovitetaan valittujen rivien korkeus valinnan korkeimman rivin mukaiseksi.

Column Width

Avataan valintaikkuna, jossa sarakeleveyttä voidaan muuttaa.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Optimaalinen sarakeleveys

Sarakeleveys säätyy solujen sisällön mukaan. Sarakkeen leveyden muutos ei vaikuta taulukon toisten sarakkeiden leveyteen. Taulukon leveys ei voi ylittää sivun leveyttä.

Jaa sarakkeet tasaisesti

Sovitetaan valittujen sarakkeiden leveys leveimmän sarakkeen mukaiseksi. Taulukon kokonaisleveys ei voi ylittää sivun leveyttä.

Yhdistä solut

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Jaa solut

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Yhdistä taulukko

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Jaa taulukko

Käsiteltävä taulukko jaetaan kahdeksi erilliseksi taulukoksi kohdistimen kohdalta. Tämä komento on käytettävissä myös taulukon solussa kakkospainiketta napsauttamalla.

Protect Cells

Solujen sisältöjen muutokset estetään Suojaa-komennolla.

Unprotect Cells

Poistetaan käsiteltävän taulukon kaikkien valittujen solujen suojaus.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Lukumuoto

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Muunna

Opens a submenu with the following command options:

Tekstistä taulukoksi

Avataan valintaikkuna, jossa valittu teksti voidaan muuntaa taulukoksi.

Taulukosta tekstiksi

Avataan valintaikkuna, jossa valittu taulukko voidaan muuntaa tekstiksi.

Text Formula

Avataan kaavarivi laskentalausekkeiden muokkaamiseksi.

Lajittele

Lajitellaan valitut kappaleet tai taulukon rivit aakkos- tai numerojärjestykseen. Kolme lajitteluavainta sekä aakkosnumeerisen ja numeraalisen avaimen yhdistelmät ovat määriteltävissä.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!