Valikot

Lyhyesti: osiossa on valikoiden ja valintaikkunoiden ohjeet luettelomaisesti.

Huomautus-kuvake

Ikkuna, jossa asiakirja on, pitää olla valittuna, jotta valikkokomentoja voidaan käyttää. Samalla tavalla, objekti pitää olla valittuna asiakirjassa, että siihen liittyviä valikkokomentoja voi käyttää.


Varoitus-kuvake

Valikot ovat aiheen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne valikon osat ovat käytettävissä, joilla on merkitystä työstettävän tehtävän kannalta. Kun kohdistin on tekstissä, silloin kaikki ne valikon osat ovat esillä, joita tarvitaan tekstin muokkaamisessa. Jos asiakirjassa on valittu kuva, silloin näkyvillä on valikon osat, joita käytetään kuvan muokkaamiseen.


Tiedosto

Valikon komennot kohdistuvat avoimeen asiakirjaan kokonaisuudessaan, uuden avaamiseen tai sovelluksen sulkemiseen.

Muokkaa

Valikon toiminnot painottuvat käsiteltävän asiakirjan sisällön lisäämiseen tai vähentämiseen.

Näytä

Valikossa hallitaan asiakirjan esitystapaa näytöllä.

Lisää

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlink, comments, symbols, footnotes, and sections.

Muotoilu

Valikossa muutetaan asiakirjan taittoa ja sisältöä muun muassa värin ja koon suhteen.

Tyylit

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Lomake

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Taulukko

Valikossa lisätään, muokataan ja poistetaan tekstiasiakirjan taulukoita.

Työkalut

Valikossa on välineitä kieliasun tarkistukseen, kuvagalleria ja toimintoja niin valikoiden muokkaamiseen kuin ohjelma-asetusten muuttamiseenkin.

Ikkuna

Valikossa käsitellään asiakirjaikkunoita ja niiden näkyvyyttä.

Ohje

Ohjevalikosta otetaan LibreOffice-ohjetoiminto käyttöön.

Please support us!