LibreLogo

LibreLogo on yksinkertainen, suomenkielinen, Logo-tyylinen ohjelmointiympäristö, jossa on vektoripohjainen konnagrafiikka. Se soveltuu tietotekniikan opetukseen (ohjelmointi), DTP:een ja graafiseen suunnitteluun. Englanninkielinen esittely: http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

LibreLogo-palkki

The LibreLogo toolbar (View - Toolbars - Logo) contains turtle moving, program start, stop, home, clear screen, program editor/syntax highlighting/translating icons and an input bar (command line).

Konnan liikuttelun kuvakkeet

Kuvakkeet vastaavat Logo-komentoja: "ETEEN 10", "taakse 10", "vasemmalle 15", "oikealle 15. Kuvakkeen napsautus siirtää myös kohdistuksen konnakuvioon sivua vierittäen.

Käynnistä Logo-ohjelma

Napsauta kuvaketta "Käynnistä Logo-ohjelma" suorittaaksesi Writer-asiakirjassa olevan tekstin (tai vain valitun tekstin). Jos asiakirja on tyhjä, siihen lisätään esimerkkiohjelma, joka suoritetaan.

Ohjelman suorittamisen lopettamiseksi napsauta Pysäytä-kuvaketta

Kotiin

Konnan aseman ja asetusten palauttamiseksi alkutilaansa napsauta Kotiin-kuvaketta.

Näytön tyhjennys

Piirrosobjektien poistamiseksi asiakirjasta napsauta Tyhjennä näyttö -kuvaketta.

Ohjelman muokkaus / Syntaksikorostus / Kääntäminen

The “magic wand” icon sets 2-page layout for program editing, expands and converts to uppercase the abbreviated, lowercase Logo commands in the Writer document. Change the language of the document ( - Language Settings - Languages - Western) and click on this icon to translate the Logo program to the selected language.

Komentorivi

Paina Enteriä komentorivillä sen sisällön suorittamiseksi. Ohjelman pysäyttämiseen käytä Pysäytä-kuvaketta.

Pidä Enter-näppäin painettuna toistaaksesi komentorivin, esimerkkiksi seuraavan komentosarjan:

 ETEEN 200 VASEMMALLE 89

To reset the command line triple-click it or press +A to select the previous commands, and type the new commands.

Graafinen käyttöliittymä konnan perusasetuksille

Turtle shape of LibreLogo is a normal fixed size drawing object. You can position and rotate it on standard way, too, using the mouse and the Rotate icon of the Drawing Object Properties toolbar. Modify Line Width, Line Color and Area Color settings of the turtle shape to set PENSIZE, PENCOLOR and FILLCOLOR attributes of LibreLogo.

Ohjelman muokkaus

LibreLogon piirrokset ja ohjelma käyttävät samaa Writer-asiakirjaa. LibreLogon piirtoalue on Writer-asiakirjan ensimmäisellä sivulla. Logo-työkalupalkin "taikasauvakuvakkeella" voidaan lisätä sivunvaihto LibreLogo-ohjelmien edelle ja säätää fonttikoko sopivaksi kahden sivun asettelulle LibreLogo-ohjelmointia varten; vasen (ensimmäinen) sivu on piirtoalusta ja oikea (toinen) sivu on LibreLogo-ohjelmille.

LibreLogo-ohjelmointikieli

LibreLogo on helposti eri kielille mukautettava, Logo-tyylinen ohjelmointikieli, jonka LibreOfficen kieliyhteisöt ovat kääntäneet usealle eri kielelle. Se on taaksepäin yhteensopiva vanhempien Logo-toteutusten kanssa, eli vanhoista opetusmateriaaleista löytyvät Logo-ohjelmat toimivat siinä usein sellaisenaan.

 TEE kolmio :koko
TOISTA 3 [
ETEEN :koko
VASEMMALLE 120
]
LOPPU

kolmio 10 kolmio 100 kolmio 200

LibreLogon erot Logo-ohjelmointikielestä

LibreLogon muita piirteitä

LibreLogo-komennot

Peruskielioppi

Kirjainkoon huomiointi

Komennot ja värivakiot ovat kirjainkokoa huomioimattomia:

 TULOSTA "Heippa, maailma!"
tulosta "Heippa taas, maailma!"

Muuttujien nimet ovat kirjainkoon huomioivia:

 a = 5
A = 7
TULOSTA a
TULOSTA A

Ohjelmarivit

Lines of a LibreLogo program are paragraphs in the Writer document. A program line can contain multiple commands:

 TULOSTA "Heippa, maailma!" TULOSTA "LibreLogo"

Huomautukset

Kommentit alkavat riviltä puolipisteestä ja jatkuvat rivin (kappaleen) loppuun:

 ; joitain kommentteja
PRINT 5 * 5 ; joitain kommentteja

Ohjelmarivien jakaminen useisiin kappaleisiin

Ohjelmarivin jakaminen tai jatkaminen useammalle kappaleelle on mahdollista käyttämällä rivin lopussa aaltoviivaa eli tilde-merkkiä:

 TULOSTA "Tässä on hyvin pitkä " + ~
"varoitusviesti"

Konnan liikkuminen

ETEEN (et)

 ETEEN 10 ; eteenpäin 10pt (1pt = 1/72 tuumaa)
ETEEN 10pt ; katso ylempää
ETEEN 0,5tuuma ; eteenpäin 0,5 tuuma (1 tuuma = 2.54 cm)
ETEEN 1" ; katso ylempää
ET 1mm
ET 1cm

TAAKSE (tk)

 TAAKSE 10 ; liikutaan taaksepäin 10pt

VASEMMALLE (vas)

 VASEMMALLE 90 ; käännytään vastapäivään 90 astetta
VASEMMALLE 90° ; see above
;LT 3t ; see above (tuntiviisari)
;LT jokin ; käännytään satunnaiseen suuntaan

OIKEALLE (oik)

 OIKEALLE 90 ; käännytään myötäpäivään 90 astetta

KYNĂ„YLĂ–S (ky)

 KYNÄYLÖS ; konna liikkuu piirtämättä

KYNĂ„ALAS (ka)

 KYNÄALAS ; konna liikkuu piirtäen

PAIKKA

 PAIKKA [0, 0] ; käännytään ja siirrytään vasempaan yläkulmaan
PAIKKA SIVUKOKO ; käännytään ja siirrytään oikeaan alakulmaan
PAIKKA [SIVUKOKO[0], 0] ; käännytään ja siirrytään oikeaan yläkulmaan
;PAIKKA ANY ; turn and move to a random position

SUUNTA

 SUUNTA 0 ; käänny pohjoiseen
SUUNTA 12t ; katso ylempää
SUUNTA [0, 0] ; käänny vasempaa ylänurkkaa kohti
SUUNTA JOKIN ; käännytään satunnaisen asentoon

Muut konnakomennot

PIILOTAKONNA (pk)

 PIILOTAKONNA ; kätketään konna (seuraavaan näytäkonna-komentoon saakka)

NĂ„YTĂ„KONNA (nk)

 NÄYTÄKONNA ; konna näkyväksi

KOTIIN

 HOME ; reset initial turtle position

TYHJENNĂ„NĂ„YTTĂ– (tn)

 TYHJENNĂ„NĂ„YTTĂ– ; poistetaan asiakirjan piirrosobjektit

TĂ„YTĂ„ ja SULJE

 TÄYTÄ ; suljetaan ja täytetään käsiteltävä viivakuvio tai pisteet
SULJE ; suljetaan käsiteltävä viivakuvio tai yhdistetään käsiteltävät pisteet

Esimerkki: tasasivuisen kolmion täyttö:

 ETEEN 50 VASEMMALLE 120 ETEEN 50 TĂ„YTĂ„

Esimerkki: tasasivuisen kolmion piirtäminen:

 ETEEN 50 VASEMMALLE 120 ETEEN 50 SULJE

Kynän asetukset

KYNĂ„NLEVEYS (kl)

 KYNÄNLEVEYS 100 ; viivan paksuus on 100 pistettä
KYNĂ„NLEVEYS JOKIN ; sama kuin KYNĂ„NLEVEYS SATUNNAINEN 10

KYNĂ„NVĂ„RI (kv)

 KYNÄNVÄRI 'punainen'; asetetaan kynän väri punaiseksi (värien nimistä, katso värivakiot)
KYNÄNVÄRI [255, 255, 0] ; väri keltaiseksi (RGB-luettelo)
KYNÄNVÄRI 0xffff00 ; väri keltaiseksi (heksakoodi)
KYNÄNVÄRI 0 ; väri mustaksi (0x000000)
KYNÄNVÄRI JOKIN ; satunnaiseksi väriksi
KYNÄNVÄRI [5] ; väri punaiseksi (väritunnuksesta, katso värivakiot)
KYNÄNVÄRI "näkymätön" ; kynän väri näkymättömäksi kuvioille ilman näkyvää ääriviivaa
KYNÄNVÄRI '~punainen' ; satunnaiseksi punaiseksi väriksi

KYNĂ„NLĂ„PINĂ„KYVYYS

 KYNÄNLÄPINÄKYVYYS 80 ; asettaa kynän värin läpinäkyvyydeksi 80%

VIIVANPĂ„Ă„

 VIIVANPÄÄ "eimitään" ; ei kuviota viivan päässä (oletus)
VIIVANPÄÄ "pyöreä" ; pyöristetty viivan pää
VIIVANPÄÄ "neliö" ; kulmikas viivan pää

KYNĂ„NMUOTO

 KYNÄNMUOTO "pyöreä" ; pyöristetty viivaliitos (oletus)
KYNÄNMUOTO "jiiri" ; terävä viivaliitos
KYNĂ„NMUOTO "viisto" ; viistottu viivaliitos
KYNÄNMUOTO "eimitään" ; ilman liitosmuotoilua

KYNĂ„NTYYLI

 KYNÄNTYYLI "yhtenäinen"; katkeamaton viiva (oletus)
KYNÄNTYYLI "pisteistä" ; pisteviiva
KYNĂ„NTYYLI "katkonainen" ; katkoviiva

; mukautettu piste-viiva-kuvio määritetään seuraavien argumenttien listalla:
; – peräkkäisten pisteiden lukumäärä
; – pisteen pituus
; – peräkkäisten viivojen määrä
; – viivan pituus
; – pisteiden ja viivojen väli
; – tyyppi (valinnainen):
; 0 = pisteet ovat suorakulmioita (oletus)
; 2 = pisteet ovat neliöitä (pituus ja väli ovat suhteessa kynänleveyteen)

KYNÄNTYYLI [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Täyttöasetukset

TĂ„YTTĂ–VĂ„RI (tv)

 TÄYTTÖVÄRI ”sininen” ; täytä sinisellä värillä, katso myös KYNÄNVÄRI
TÄYTTÖVÄRI ”näkymätön” YMPYRÄ 10 ; ympyrä ilman täyttöväriä
TÄYTTÖVÄRI [”sininen”, ”punainen”] ; liukuvärjäys punaisen ja sinisen välillä
TÄYTTÖVÄRI [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; valkoisen ja oranssin välillä
TÄYTTÖVÄRI [”sininen”, ”punainen”, 1, 0, 0] ; asettaa aksiaalinen liukuvärin (kierto- ja reunusasetuksilla), mahdolliset arvot: 0-5 = lineaarinen, aksiaalinen, säteittäinen, elliptinen, neliö ja suorakulmio liukuvärjäyksen suuntana
TÄYTTÖVÄRI [”punainen”, ”sininen”, 0, 90, 20] ; lineaarinen 20% reunuksella, kierrettynä 90 astetta konnan kulkusuuntaan nähden
TÄYTTÖVÄRI [”punainen”, ”sininen”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; intensiteetti 200% - 50%
TÄYTTÖVÄRI [JOKIN, JOKIN, 2, 0, 0, 50, 50] ; säteittäinen liukuväri satunnaisilla väreillä ja 50-50% keskipisteen vaaka- ja pystysuuntaisella sijainnilla

TĂ„YTTĂ–LĂ„PINĂ„KYVYYS

 TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS 80 ; asettaa täyttövärin läpinäkyvyydeksi 80%
TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS [80] ; asettaa lineaarisen läpinäkyvyysgradientin 80% - 0%
TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS [80, 20] ; asettaa lineaarisen läpinäkyvyysgradientin 80% - 20%
TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS [80, 20, 1, 90] ; asettaa aksiaalisen läpinäkyvyysgradientin kierrettynä 90 astetta konnan kulkusuuntaan nähden
TÄYTTÖLÄPINÄKYVYYS [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; asettaa säteittäisen läpinäkyvyysgradientin ulkopuolen 80%:n sisäpuolen 20%:n läpinäkyvyyteen 20% reunuksella ja 50-50% vaaka- ja pystysuuntaisella keskipisteen sijainnilla

TĂ„YTTĂ–TYYLI

 TÄYTTÖTYYLI 0 ; täyttö ilman viivoitusta (oletus)
TĂ„YTTĂ–TYYLI 1 ; musta vaakaviivoitus
TĂ„YTTĂ–TYYLI 2 ; musta vinoviivoitus (45 astetta)
TĂ„YTTĂ–TYYLI 3 ; musta vinoviivoitus (-45 astetta)
TĂ„YTTĂ–TYYLI 4 ; musta pystyviivoitus
TĂ„YTTĂ–TYYLI 5 ; punainen ristikko (45 astetta)
TĂ„YTTĂ–TYYLI 6 ; punainen ristikko (0 astetta)
TĂ„YTTĂ–TYYLI 7 ; sininen ristikko (45 astetta)
TĂ„YTTĂ–TYYLI 8 ; sininen ristikko (0 astetta)
TĂ„YTTĂ–TYYLI 9 ; sininen kolmiverkko
TĂ„YTTĂ–TYYLI 10 ; musta vinoviivoitus (harva)

; mukautettu viivoitus, joka määritetään seuraavalla argumenttilistalla:
; – tyyli (1 = yksinkertainen, 2 = kaksois-, 3 = kolmoisviivoitus)
; – väri
; – väli
; – aste

TÄYTTÖTYYLI [2, "vihreä", 3pt, 15°] ; vihreä ristikko (15 astetta)

Piirrosobjektit

YMPYRĂ„

 YMPYRÄ 100 ; piirtää ympyräkuvion  (halkaisija = 100pt)

ELLIPSI

 ELLIPSI [50, 100] ; piirtää soikion 50 ja 100 pisteen akselein
ELLIPSI [50, 100, 2t, 12t] ; piirtää soikiosektorin (alkaen klo 2:sta klo 12:een)
ELLIPSI [50, 100, 2t, 12t, 2] ; piirtää soikiosegmentin
ELLIPSI [50, 100, 2h, 12h, 3] ; draw an elliptical arc

NELIĂ–

 NELIÖ 100 ; piirtää neliökuvion (koko = 100pt)

SUORAKULMIO

 SUORAKULMIO [50, 100] ; piirtää suorakulmion (50×100pt)
SUORAKULMIO [50, 100, 10] ; piirtää kulmista pyöristetyn suorakulmion

PISTE

 PISTE ; piirtää kynän koon ja värin mukaisen pisteen

SULJE yhdistää viimeisimmät pisteet, TÄYTÄ täyttää pisteiden määrittämän kuvion. Esimerkiksi ”litteän” tähden piirtäminen lähtien sen keskipisteestä on helppoa:

 KYNĂ„YLĂ–S
TOISTA 5 [
ETEEN 80
PISTE
TAAKSE 80
OIKEALLE 36
ETEEN 50
PISTE
TAAKSE 50
OIKEALLE 120
] TĂ„YTĂ„

SELITE

 SELITE "teksti" ; tulostaa tekstn konnan kohdalle
SELITE 'teksti' ; katso ylempää
SELITE "teksti; katso ylempää (vain yksittäisille sanoille)

TEKSTI

 YMPYRÄ 10 TEKSTI "tekstiä" ; tekstittää käsiteltävän piirrosobjektin

Fonttiasetukset

FONTINVĂ„RI

 FONTINVÄRI "vihreä" ; asettaa kirjainten värin

FONTTIPERHE

 FONTTIPERHE “Linux Libertine G” ; asettaa fontin (perheen)
FONTTIPERHE “Linux Libertine G:smcp=1” ; asettaa myös fontin ominaisuuden (kapiteeli)
FONTTIPERHE “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; kapiteeli + vanhat kuviot

FONTTIKOKO

 FONTTIKOKO 12 ; kirjainkooksi 12pt

FONTINPAKSUUS

 FONTINPAKSUUS "lihavoitu" ; asettaa lihavoinnin
FONTINPAKSUUS "tavallinen" ; asettaa paksuuden normaaliksi

FONTTITYYLI

 FONTTITYYLI "kursivointi" ; asetetaan kursivointi
FONTTITYYLI "tavallinen" ; asetetaan normaali tekstityyli

KUVA

Kuvan käyttökohteet:

Kuvioryhmittely

 ; KUVA [ LibreLogo_komennot ]
KUVA [ ETEEN 100 YMPYRÄ 100 ] ; puumainen kuvioryhmä

See also “Group” in LibreOffice Writer Help.

 TO tree location
PENUP POSITION location HEADING 0 PENDOWN
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; tree-like grouped shape
END

PICTURE [ tree [230, 400] tree [300, 400] ] ; grouped shapes in a grouped shape

Uuden viivakuvion aloittaminen

 KUVA ; aloittaa uuden viivakuvion
ETEEN 10 KUVA ETEEN 10 ; kaksi erillistä viivakuviota

SVG-kuvien tallennus

 KUVA "esimerkki.svg" [ YMPYRÄ 5 ] ; tallenna kuva SVG-muodossa käyttäjän kansioon
KUVA "Työpöytä/esimerkki.svg" [ ETEEN 100 YMPYRÄ 5 ] ; kuten yllä, mutta suhteellisella kansiopolulla
KUVA "/home/käyttäjätunnus/esimerkki.svg" [ YMPYRÄ 5 ] ; absoluuttinen polku Unixissa tai Linuxissa
KUVA "C:\esimerkki.svg" [ YMPYRĂ„ 5 ] ; absoluuttinen polku Windowsissa

SVG/SMIL-animaatioiden tallennus (piirtäminen NUKU-komennoilla)

 KUVA "animaatio.svg" [ YMPYRÄ 5 NUKU 1000 YMPYRÄ 99 ] ; tallenna SVG/SMIL-animaatio (katso myös NUKU)
KUVA "anomaatio2.svg" [ YMPYRÄ 5 NUKU 1000 YMPYRÄ 99 NUKU 2000 ] ; kuten edellä, mutta NUKU viimeisenä komentona johtaa toistoon: kahden sekunnin jälkeen SVG-animaatio käynnistyy uudelleen SMIL-yhteensopivissa selaimissa

Yhtenäisyys vasemmassa reunassa

Use PICTURE to keep the consistency of positions and line shapes at the left border of Writer:

 KUVA [ YMPYRĂ„ 20 PAIKKA [-100, 100] YMPYRĂ„ 20 ]

Silmukat

TOISTA

 ; TOISTA luku [ komennot ]

TOISTA 10 [ ETEEN 10 VASEMMALLE 45 YMPYRĂ„ 10 ] ; toistetaan 10 kertaa
 ; luku on valinnainen

TOISTA [ PAIKKA JOKIN ] ; päättymätön silmukka

TOISTOKERRAT

Silmukkamuuttuja (myös JOKAISELLE- ja KUNHAN-silmukoissa).

 TOISTA 100 [ ETEEN TOISTOKERRAT VASEMMALLE 90 ]

jokaiselle

Silmukka listan alkioille:

 JOKAISELLE i [1, 5, 7, 9, 11]:SSA [
ETEEN i
VASEMMALLE 90
]

Silmukka merkkijoukon merkeille:

 JOKAISELLE i "teksti":SSĂ„ [
SELITE i
ETEEN 10
]

KUNHAN

 KUNHAN TOSI [ PAIKKA JOKIN ] ; loputon silmukka
KUNHAN TOISTOKERRAT <= 10 [ ETEEN 50 VASEMMALLE 36 ] ; sama kuin TOISTA 10 [ ... ]

KESKEYTĂ„

Pysäytä silmukassa.

 TOISTA [ ; loputon silmukka
PAIKKA JOKIN
JOS TOISTOKERRAT = 100 [ KESKEYTĂ„ ] ; vastaava kuin TOISTA 100 [ ... ]
]

JATKA

Hyppää seuraavaan silmukan kierrokseen.

 TOISTA 100 [
PAIKKA JOKIN
JOS TOISTOKERRAT % 2 = 0 [ JATKA ]
YMPYRÄ 10 ; piirretään ympyrä joka toiseen paikkaan
]

Ehdot

JOS

 ; JOS ehto [ tosi-lohko ]
; JOS ehto [ tosi-lohko ] [ epätosi-lohko ]

JOS a < 10 [ TULOSTA 'pieni' ]
JOS a < 10 [ TULOSTA 'pieni' ] [ TULOSTA 'suuri' ]

JA, TAI, EI

Loogiset operaattorit.

 JOS a < 10 JA EI a = 5 [ TULOSTA "0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tai 9" ]
JOS a < 10 JA a != 5 [ TULOSTA "0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tai 9" ] ; kuten edellä

Aliohjelmat

TO, LOPPU

Uusi sana (tai aliohjelma).

 TO triangle
REPEAT 2 [ FORWARD 100 RIGHT 120 ] FILL
END

REPEAT 10 [ triangle PENUP POSITION ANY PENDOWN ]

KIRJOITA

Funktion paluuarvo.

 TEE randomletter
KIRJOITA SATUNNAINEN "qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm"
LOPPU

TULOSTA randomletter + randomletter + randomletter ; tuloste: 3-kirjaiminen satunnainen merkkijono

PYSĂ„YTĂ„

Aliohjelmasta palaaminen.

 TEE esimerkki luku
JOS luku < 0 [ PYSĂ„YTĂ„ ]
TULOSTA NELIÖJUURI luku ; tuloste: neliöjuuri
]

esimerkki 100
esimerkki -1 ; ei tulosta tai virhettä
esimerkki 25

Oletusmuuttujat

JOKIN

Oletussatunnaisarvo väreille jne.

 KYNÄNVÄRI JOKIN ; satunnainen kynän väri

TOSI

Looginen arvo.

 KUNHAN TOSI [ PAIKKA JOKIN ] ; loputon silmukka
TULOSTA TOSI ; tuloste: tosi

EPĂ„TOSI

Looginen arvo.

 KUNHAN EI EPĂ„TOSI [ PAIKKA JOKIN ] ; loputon silmukka
TULOSTA EPÄTOSI ; tuloste: epätosi

SIVUKOKO

 TULOSTA SIVUKOKO ; tuloste: lista sivun mitoista pisteinä, esim. [595 ,30, 841,89]

PII/Ď€

 TULOSTA PII ; tuloste: 3,14159265359

Syöttö ja tulostus

TULOSTA

 TULOSTA 'text'; tuloste: 'text' valintaikkunassa
TULOSTA 5 + 10 ; tuloste: 15

SYĂ–TĂ„

 TULOSTA SYÖTÄ 'Syötä arvo?' ; kysytään ja tulostetaan merkkijono kyselyruudun avulla
TULOSTA DESIMAALIL (SYÖTÄ "Ensimmäinen luku?") + DESIMAALIL (SYÖTÄ "Toinen luku?") ; yksinkertainen laskin

NUKU

 NUKU 1000 ; odotetaan 1000 ms (1 s)

YHTEINEN

Aseta yhteiset muuttujat käytettäviksi aliohjelmissa.

 YHTEINEN about
about = “LibreLogo”

TEE example
TULOSTA about
YHTEINEN about ; kun haluamme lisätä uuden arvon
about = “new value for the global variable”
LOPPU

example
TULOSTA about

Funktiot

SATUNNAINEN

 TULOSTA SATUNNAINEN 100 ; satunnainen desimaaliluku (0 <= x < 100)
TULOSTA SATUNNAINEN 'text' ; satunnainen kirjain text-sanasta
TULOSTA SATUNNAINEN [1, 2] ; satunnainen listan alkio (1 tai 2)

KOKONAISL

 TULOSTA KOKONAISL 3,8 ; tuloste: 3 (kokonaisosa 3,8:sta)
TULOSTA KOKONAISL SATUNNAINEN 100 ; satunnainen kokonaisluku (0 <= x < 100)
TULOSTA KOKONAISL "7" ; muunnetaan merkkijonoparametri kokonaisluvuksi

DESIMAALIL

 ; muunna merkkijonoparametrin desimaaliluvuksi
TULOSTA 2 * DESIMAALIL “5,5” ; tuloste: 11,0

MJONO

 ; muunna lukuparametrin merkkijonoksi
TULOSTA “Result: ” + MJONO 5 ; tuloste: Result: 5
TULOSTA 10 * MJONO 5 ; tuloste: 5555555555

NELIĂ–JUURI

 TULOSTA NELIÖJUURI 100 ; tuloste: 10, neliöjuuri 100:sta

SINI

 TULOSTA SINI 90 * PII/180 ; tuloste: 1,0 (sini 90° radiaaneina)

KOSINI

 TULOSTA KOSINI 0 * PII/180 ; tuloste: 1,0 (kosini 0° radiaaneina)

LOG10

 TULOSTA LOG10 100 ; tulostaa 2,0 (kymmenkantainen logaritmi luvusta 100)

PYĂ–RISTĂ„

 TULOSTA PYÖRISTÄ 3,8 ; tuloste: 4 (3,8 pyöristettynä)
TULOSTAT PYĂ–RISTĂ„ SATUNNAINEN 100 ; satunnainen kokonaisluku (0 <= x <= 100)

ITSEISARVO

 TULOSTA ITSEISARVO -10 ; tuloste: 10, itseisarvo luvusta -10

LUKUMĂ„Ă„RĂ„

 TULOSTA LUKUMÄÄRÄ “text” ; tuloste: 4, sanan “text” kirjainmäärä
TULOSTA LUKUMĂ„Ă„RĂ„ [1, 2, 3] ; tuloste: 3, listan koko

JOUKKO

 ; Muunna listan Python-joukoksi
TULOSTA JOUKKO [4, 5, 6, 6] ; tuloste: {4, 5, 6}
TULOSTA JOUKKO [4, 5, 6, 6] | SET [4, 1, 9] ; tuloste: {1, 4, 5, 6, 9}, yhdiste
TULOSTA JOUKKO [4, 5, 6, 6] & JOUKKO [4, 1, 9] ; tuloste: {4}, leikkaus
TULOSTA SET ([4, 5, 6, 6]) - JOUKKO [4, 1, 9] ; tuloste: {5, 6}, joukkoerotus
TULOSTA JOUKKO [4, 5, 6, 6] ^ JOUKKO [4, 1, 9] ; tuloste: {1, 5, 6, 9}, symmetrinen erotus

ALUE

 ; Python-like list generation
PRINT LIST RANGE 10 ; print [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 ; print [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 3 ; print [3, 6, 9]

FOR i IN RANGE 10 50 10 [ ; loop for [10, 20, 30, 40]
FORWARD i
LEFT 90
]

LISTA

 ; poista listan toistuvat alkiot käyttäen joukkoa ja listan muunnosta
TULOSTA LISTA (JOUKKO [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; tuloste: [1, 3, 5, 2]

PARI

Muunnos Python-pariksi (ei-muokattava lista)

 TULOSTA PARI [4, 5]

LAJITELTU

Komento palauttaa lajitellun listan.

 TULOSTA LAJITELTU [5, 1, 3, 4] ; tulostetaan [1, 3, 4, 5]

KORVAA

Korvaa merkkisarjoja käyttäen säännöllisiä lausekkeita (regex).

 TULOSTA KORVAA ('t', 'T', "text") ; tuloste: TexT, t korvattu T:llä
TULOSTA KORVAA ("(.)", “\\1\\1", "text") ; tuloste: tteexxtt, jokainen kirjan kahdennettu

ETSI

Etsitään merkkisarjoja käyttäen säännöllisiä lausekkeita.

 IF SEARCH (“\w”, "word") [ PRINT “Letter in the word.” ]

ETSIKAIKKI

Haetaan syötemerkkijonon kaikki merkkisarjat, jotka vastaavat annettua säännöllistä lauseketta (regex).

 TULOSTA ETSIKAIKKI("\w+", "Koirat, kissat.") ; tulosteena ['Koirat', 'kissat'], sanojen luettelo.

MIN

 TULOSTA PIENIN [1, 2, 3] ; tulosteena 1, listan pienin alkio

MAKS

 TULOSTA SUURIN [1, 2, 3] ; tulosteena 3, listan suurin alkio

Värivakiot

 KYNÄNVÄRI "HOPEA" ; asetus nimellä
KYNĂ„NVĂ„RI [1] ; asetus tunnisteella
KYNÄNVÄRI "~HOPEA" ; satunnainen hopeaväri

Tunniste

Nimi

0

MUSTA

1

HOPEA

2

HARMAA

3

VALKOINEN

4

PUNARUSKEA

5

PUNAINEN

6

PURPPURA

7

FUKSIA

8

VIHREĂ„

9

LIMETTI

10

OLIIVI

11

KELTAINEN

12

LAIVASTO

13

SININEN

14

SINIVIHREĂ„

15

SYAANI

16

PINKKI

17

TOMAATTI

18

ORANSSI

19

KULTA

20

VIOLETTI

21

TAIVAANSININEN

22

SUKLAA

23

RUSKEA

24

NĂ„KYMĂ„TĂ–N


Please support us!