Sanojen lukumäärä

  1. Sana- ja merkkimäärä näkyvät tilarivillä pysyen ajan tasalla muokattaessa.

  2. Jos lukumäärä lasketaan vain osasta asiakirjan tekstiä, valitaan tuo teksti.

  3. To display extended statistics such as count of characters without spaces, double click the word count in the status bar, or choose Tools - Word Count.

Miten LibreOffice laskee sanat?

Yleisesti ottaen jokainen kahden välilyöntimerkin välinen merkkijono on sana. Myös yhdysmerkit, sarkaimet, rivinvaihdot ja kappaleen vaihdot toimivat sanojen erottimina.

Sanat, jossa on näkyvä tavuviiva, kuten plug-in, add-on tai user/config, lasketaan kukin yhdeksi sanaksi.

Sanat voivat olla kooste kirjaimista, numeroista ja erikoismerkeistä. Niinpä seuraava teksti lasketaan neljäksi sanaksi: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

Sanarajoja esittävien merkkien mukauttaminen tapahtuu valitsemalla - LibreOffice Writer - Yleiset ja lisäämällä halutut merkit kenttään Ylimääräiset erotinmerkit .

Vihje-kuvake

Lisätilastotietojen saamiseksi asiakirjasta valitaan Tiedosto - Ominaisuudet - Tilastotiedot.


Please support us!