Sanojen täydennyksen hienosäätö tekstiasiakirjoissa

Mikäli käyttäjä pitää siitä, että LibreOffice täydentää säännöllisesti käytettäviä sanoja, hän voi säätämällä täsmentää tätä toimintoa. Tarvittaessa käsillä oleva kerättyjen sanojen luettelo on tallennettavissa seuraavaa istuntoa varten.

Sanojen täydennyksen hienosäätämiseksi valitaan Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset - Sanan täydennys ja valitaan mitkä tahansa seuraavista asetuksista:

Ylimääräisen välilyöntimerkin lisääminen

Valitse Lisää sanan jälkeen välilyönti.

Huomautus-kuvake

Välilyönti lisätään, kun kirjoitat seuraavan sanan ensimmäisen merkin automaattisesti täydennetyn sanan jälkeen. Välilyöntiä ei lisätä, jos seuraava merkki on erotin, kuten piste tai rivinvaihtomerkki.


Hyväksyntänäppäimen valinta

Hyväksy-luetteloruudussa valitaan näppäin, jolla ehdotettu sana hyväksytään.

Merkkien vähimmäismäärän valitseminen

Sanojen vähimmäispituus -ruudussa asetetaan sanojen merkkimäärän alaraja, jotta sana kerättäisiin luetteloon.

Kerättyjen sanojen kattavuusvalinta

Merkitään Kun asiakirja suljetaan, tallenna luettelo myöhempää käyttöä varten muissa asiakirjoissa -valintaruutu.

Tässä vaiheessa luettelo on kelvollinen myös muissa avoimissa asiakirjoissa. Kun viimeinen LibreOffice-asiakirja suljetaan, sanaluettelo poistetaan.

Jos valintaruutua ei merkitä, sanaluettelo on käytettävissä vain niin kauan, kuin käsiteltävä asiakirja on auki.

Jos sanaluetteloa tarvitaan pitempään kuin meneillään olevan LibreOffice-istunnon ajan, se tallennetaan asiakirjaksi seuraavassa osiossa kuvatulla tavalla.

Sanaluettelon käyttäminen seuraavissa istunnoissa

Huomautus-kuvake

Jos automaattinen oikoluku on käytössä, vain oikoluvun tunnistamat sanat kerätään.


Käytetään sanalistaa, niin että voidaan aina aloittaa määrättyjen teknisten termien kera sanojen täydennystoiminto.

  1. Avaa tekstiasiakirja, jossa on sanojen täydennyksessä käytettävät termit.

    Sanojen täydennystoiminto kerää sanat.

  2. Valikoidaan kaikki tai eräät luettelon sanat.

  3. Käytä pikanäppäintä +C kaikkien valittujen sanojen kopioimiseksi leikepöydälle. Liitä leikepöydän sisältö uudelle asiakirjalle ja tallenna se kerättyjen sanojen referenssiluetteloksi.

    Myöhemmin referenssiluettelo voidaan avata ja sanat kerätä automaattisesti, niin että sanojen täydennystoiminto alkaa määrätyllä sanajoukolla.

Please support us!