Suoran kohdistimen käyttäminen

Suora kohdistin tekee mahdolliseksi kirjoittaa minne tahansa sivulla.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. On the Tools bar, click the Direct Cursor icon Icon.

  2. Napsauta tekstiasiakirjaan sen vapaassa tilassa. Hiiren osoittimen muutokset kuvastavat käyttöön tulevaa kirjoitettavan tekstin kohdistusta:

    Icon Align left

    Icon Centered

    Icon Align right

  3. Kirjoita teksti. LibreOffice lisää tarvittavan määrän tyhjiä rivejä ja asetusten salliessa sarkaimia ja välilyöntejä.

Please support us!