Suoran kohdistimen käyttäminen

Suora kohdistin tekee mahdolliseksi kirjoittaa minne tahansa sivulla.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. Napsauta Työkalut-palkissa Suora kohdistin -kuvaketta Suora kohdistin -kuvake, jossa I-palkki ja keltainen tausta.

  2. Napsauta tekstiasiakirjaan sen vapaassa tilassa. Hiiren osoittimen muutokset kuvastavat käyttöön tulevaa kirjoitettavan tekstin kohdistusta:

    Tasaus vasemmalle -kuvake, jossa kolmio kärki vasemmalle ja pystyviiva Tasaus vasemmalle

    Keskitetty-kuvake, jossa pystyviivan molemmin puolin kolmiot Keskitetty

    Tasaus oikealle -kuvake, jossa pystyviiva ja kolmio kärki oikealle Tasaus oikealle

  3. Kirjoita teksti. LibreOffice lisää tarvittavan määrän tyhjiä rivejä ja asetusten salliessa sarkaimia ja välilyöntejä.

Mallit ja tyylit

Asiakirjamallin luominen

Oletusmallien vaihtaminen

Please support us!