Solujen yhdistäminen ja jakaminen

Taulukon vierekkäisiä soluja voidaan valita ja yhdistää yhdeksi soluksi. Päinvastaisessa tapauksessa valitaan laaja solu ja jaetaan se pienemmiksi soluiksi.

Solujen yhdistäminen

  1. Valitaan viereiset solut.

  2. Valitse Taulukko - Yhdistä solut.

Solujen jakaminen

  1. Sijoitetaan kohdistin jaettavaan soluun.

  2. Valitse Taulukko - Jaa solut.

    Valintaikkuna sallii solun jakamiseksi vaaka- tai pystysuuntaan kahdeksi tai useammaksi soluksi.

Please support us!