Viivaimien käyttö

Viivaimien esittämiseksi ja piilottamiseksi valitaan Näytä - Viivaimet. Pystyviivaimen esittämiseksi valitaan - LibreOffice Writer - Näytä ja merkitään sitten Pystyviivain-valintaruutu Viivain-alueella.

Marginaalien säätö

Marginaalit ilmaistaan viivainten päätyjen säädettävillä täytteisillä alueilla.

Sisennyksen muuttaminen

Sisennykset säädetään vaakaviivaimen kolmella pienellä kolmiolla.

  1. Kappaleen ensimmäisen rivin sisennyksen muuttamiseksi vedetään ylempää vasenta kolmiota vaakaviivaimella uuteen asemaan.

  2. Vasemman tai oikean kappaleen sisennyksen muuttamiseksi valitaan kappaleet, joiden sisennykset muutetaan, ja vedetään alempaa vasenta tai alempaa oikeaa kolmiota vaakaviivaimella uuteen asemaan.

For example, to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right

Käyttäjä voi myös kaksoisnapsauttaa vapaasti vaakaviivaimessa ja säätää sisennyksiä Kappale-valintaikkunassa.

Please support us!