Ristiviittauksien muuttaminen

  1. Napsauta muokattavan ristiviitteen edessä.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Valitse Muokkaa - Kenttä

  3. Tee tarvittavat asetukset ja sitten hyväksy OK:lla.

Vihje-kuvake

Muokkaa kenttää -valintaikkunan nuolipainikkeita käytetään käsiteltävän asiakirjan ristiviitteiden selaamiseen.


Please support us!