Esitteen tulostaminen

Writerin asiakirja voidaan tulostaa esitteenä tai vihkosena. Tämä tarkoittaa, että Writer tulostaa kaksi sivua arkin kummallekin puolelle, niin että kun arkki taitetaan, asiakirjaa voidaan lukea kirjan tapaan.

Esitteenä tulostettavaa asiakirjaa luotaessa käytetään pystysuuntaisia sivuja. Writer soveltaa esitetaittoa asiakirjaa tulostettaessa

LibreOffice is not designed to handle brochure printing of documents that include landscape page orientations, but it is possible to print such documents.

It is not possible to print a large image across two pages. Cut the image into two parts, and insert each part on different pages.

Esitteen tulostaminen

  1. Valitse Tiedosto - Tulosta.

  2. Tulosta-valintaikkunassa napsauta Ominaisuudet.

  3. Tulostimen ominaisuuksien valintaikkunassa arkki asetetaan vaakasuuntaan.

Vihje-kuvake

Jos tulostin tulostaa kaksipuoleisesti, ja koska esite tulostetaan aina vaakasuuntaiselle arkille, pitää käyttää "kaksipuolinen - lyhyt reuna" -asetusta tulostimen asetusten valintaikkunassa.


  1. Return to Print dialog.

  2. In the Page Layout section, select Brochure.

  3. For a printer that automatically prints on both sides of a page, specify in the Range and Copies section to include Odd and Even Pages.

  1. Click Print.

Jos asiakirja tulostetaan pystysuunnassa vaaka-arkille, kaksi esitteen vastakkaista sivua tulostetaan vierekkäin. Jos käytettävissä on kaksipuoleinen tulostin, koko esite voidaan luoda asiakirjasta tarvitsematta lajitella sivuja myöhemmin. Jos käytettävissä on yksipuoleinen tulostin, työ saadaan tehtyä tulostamalla ensin etusivut Oikeat sivut -valinta merkittynä, ja sitten syötetään koko paperipino uudestaan tulostimeen tulostaen kaikki takasivut Vasemmat sivut -valinta merkittynä.

Huomautus-kuvake

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, select Print in reverse order in the Range and Copies section, and then print the document again.


Please support us!