Sivun suunnan vaihtaminen

Writerin tekstiasiakirjojen kaikki sivujen ominaisuudet, kuten esimerkiksi sivun suunta, määritellään sivutyyleillä. Oletuksena uusi tekstiasiakirja käyttää "Oletus"-sivutyyliä kaikille sivuille. Jos olemassa oleva tekstiasiakirja avataan, siinä on voitu käyttää erilaisia tyylejä eri sivuille.

Muutokset, jotka tehdään sivun ominaisuuksiin, vaikuttavat vain sivuihin, joilla käytetään käsiteltävän sivun sivutyyliä. Käytössä oleva sivutyyli näkyy tilarivillä ikkunan alareunassa.

Sivun suunnan vaihtaminen kaikilla sivuilla

Jos tekstiasiakirja koostuu vain saman sivutyylin sivuista, sivun ominaisuuksia voidaan muokata suoraan:

 1. Choose Format - Page Style.

 2. Napsauta Sivu-välilehteä.

 3. Paperinkoko-alueella merkitse "Pysty"- tai "Vaaka"-valintanappi.

 4. Hyväksy OK:lla.

Sivun suunnan vaihtaminen vain eräiltä sivuilta

LibreOffice käyttää sivutyylejä asiakirjan sivujen suunnan määrittämiseen. Sivutyylit määrittävät muitakin sivun ominaisuuksia, kuten esimerkiksi ylä- ja alatunnisteet ja marginaalit. Voidaan joko muuttaa käsiteltävän asiakirjan "Oletus"-sivutyyliä tai määrittää omia sivutyylejä ja käyttää niitä tekstin eri osiin.

Tämän ohjesivun lopussa keskustellaan sivutyylien kattavuudesta yksityiskohtaisemmin. Mikäli sivutyylien käsite on epäselvä käyttäjälle, hän voi lukea kyseisen osion.

note

Toisin kuin merkki- tai kappaletyylit, sivujen tyyleillä ei ole hierarkiaa. Uusi sivutyyli voidaan luoda olemassa olevan sivutyylin ominaisuuksiin pohjautuen, mutta kun lähdetyyliä myöhemmin muutetaan, uusi tyyli ei peri automaattisesti muutoksia.


Sivun suunnan vaihtamiseen kaikilta sivuilta, joilla on sama sivutyyli, tarvitaan ensiksi sopiva sivutyyli ja sitten tämän tyylin käyttäminen:

 1. Choose View - Styles.

 2. Napsauta Sivujen tyylit -kuvaketta.

 3. Napsauta kakkospainikkeella sivun tyyliä ja valitse Uusi. Uusi sivutyyli saa aluksi valitun sivutyylin ominaisuudet.

 4. Kirjoita Järjestelytyökalu-välilehdellä sivutyylin nimi Nimi-kenttään, esimerkiksi "Maisemani".

 5. Valikoi Seuraava tyyli -ruudussa sivutyyli, jota käytetään uudentyylisen sivun jälkeisellä sivulla. Katso sivutyylien kattavuusosioita ohjesivun lopusta.

 6. Napsauta Sivu-välilehteä.

 7. Paperinkoko-alueella merkitse "Pysty"- tai "Vaaka"-valintanappi.

 8. Hyväksy OK:lla.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

Sivujen tyylien kattavuus

Käyttäjän tulee olla tietoinen sivutyylien kattavuudesta LibreOfficessa. Mihin tekstiasiakirjan sivuihin sivutyylin muutos vaikuttaa?

Yhden sivun laajuiset tyylit

A page style can be defined to span one page only. The ‚ÄúFirst Page‚ÄĚ style is an example. You set this property by defining another page style to be the "next style", on the Format - Page Style - Organizer tab page.

Yhden sivun mittaiset tyylit alkavat käsillä olevan sivutyylin alarajalta jatkuen seuraavaan sivunvaihtoon. Seuraava sivunvaihto ilmestyy automaattisesti, kun teksti jatkuu seuraavalle sivulle. Tätä kutsutaan joskus "pehmeäksi sivunvaihdoksi". Vaihtoehtoisesti voidaan lisätä pakotettu vaihto.

To insert a manual page break at the cursor position, press +Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

Sivutyylin laajuuden määrittäminen

The ‚ÄúDefault‚ÄĚ page style does not set a different "next style" on the Format - Page Style - Organizer tab page. Instead, the "next style" is set also to be ‚ÄúDefault‚ÄĚ. All page styles that are followed by the same page style can span multiple pages. The lower and upper borders of the page style range are defined by "page breaks with style". All the pages between any two "page breaks with style" use the same page style.

"Sivunvaihto tyylin kera" voidaan lisätä suoraan kohdistimen kohdalle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää "sivunvaihto tyylin kera" -ominaisuutta kappaleeseen tai kappaletyyliin.

Suoritetaan jokin seuraavista komennoista:

Ylä- ja alatunnisteista

Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Luvun nimi ja numero ylä- tai alatunnisteeseen

Ylä- ja alatunnisteiden muotoilu

Please support us!