Tulostumattoman tekstin luominen

Tulostumattoman tekstin luomiseksi toimitaan seuraavasti:

  1. Valitse Lisää – Kehys ja hyväksy OK:lla.

  2. Kirjoita teksti kehykseen ja tarvittaessa muuta kehyksen kokoa.

  3. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Options tab.

  4. Tyhjennä Ominaisuudet-alueella Tulosta-valintaruutu.

  5. Hyväksy OK:lla.

Please support us!