LibreOffice Writerin käyttöohjeet

LibreOfficen yleisten aiheiden ohjesivulta löytyy kaikkiin moduuleihin sopivia käyttöohjeita ikkunoiden ja valikoiden käyttöön, LibreOffice-ohjelmiston mukauttamiseen, tietolähteisiin, galleriaan ja vedä ja pudota -toimintoon ja vastaaviin.

Jos halutaan ohjeita toisesta moduulista, vaihdetaan tuon moduulin ohjeet esille navigointialueen valintaluettelosta.

Tekstin syöttö ja muotoilu

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Suoran kohdistimen käyttäminen

Siirtyminen ja valinta näppäimistöä käyttäen

Erikoismerkkien lisääminen

Sanojen täydennys tekstiasiakirjoissa

Sitovien välilyöntien, yhdysmerkkien ja tavutusvihjeiden lisääminen

Tekstin muotoilun käyttäminen kirjoitettaessa

Tekstin korostaminen

Tekstin värin vaihtaminen

Tekstin kierto

Kehyksen käyttö tekstin keskittämiseen sivulle

Kappaleiden sisentäminen

Sivujen reunaviivojen määrittäminen

Kappaleiden reunaviivojen määrittäminen

Taulukoiden ja taulukon solujen reunojen määrittäminen

Objektien reunaviivojen määrittäminen

Ylä- tai alaindeksitekstin tuottaminen

Tekstin aakkoslajin vaihtaminen

Tekstien siirtäminen ja kopiointi asiakirjoissa

Fonttimääritteiden palauttaminen

Numbering for Headings

Arranging Headings in the Navigator

Siirtyminen määrättyyn kirjanmerkkiin

Osien käyttö

Osien lisääminen

Osien muokkaus

Muotoilun kopiointi kopioi muotoilu -työkalulla

Mallit ja tyylit

Uusien tyylien luominen valinnasta

Tyylien käyttö täyttömuotoilutilassa

Tyylien päivittäminen valinnasta

Eri asiakirjasta tai mallista saatavien tyylien käyttäminen

Creating and Changing Default and Custom Templates

Printing with Page line-spacing

Muutoksien nauhoittaminen ja esittäminen

Automaattinen tekstin syöttö ja muotoilu

Automaattisen korjauksen sammuttaminen

Luetelmien luominen kirjoitettaessa

Automatic Check Spelling

Automaattisen tekstin käyttäminen

Poikkeusten lisääminen automaattisten korjausten luetteloon

Parillisten ja parittomien sivujen sivutyylit

Luetelmien välttäminen yksittäisissä kappaleissa

Rivinvaihtojen poistaminen

Tyylien käyttö, sivunumerointi ja kenttien käyttö

Sivunumerot

Sivun suunnan vaihtaminen

Sivun taustan muutos

Tyylien käyttö täyttömuotoilutilassa

Uusien tyylien luominen valinnasta

Tyylien päivittäminen valinnasta

Asiakirjaan tehdyn suoran muotoilun peruuttaminen

Ylä- ja alatunnisteiden muotoilu

Hyperlinkkien lisääminen

Numeroalueiden määrittäminen

Sivunvaihtojen lisääminen ja poistaminen

Sivutyylien luominen ja käyttö

Kentistä

Syöttökenttien lisääminen

Käyttäjätietojen kysely kentissä tai ehdoissa

Kentän muuntaminen tekstiksi

Pysyvän tai päivittyvän päivämääräkentän lisääminen

Tekstin taulukoiden muokkaaminen

Taulukoiden, rivien ja sarakkeiden valitseminen

Taulukoiden lisääminen

Taulukoiden tai taulukkosisältöjen poistaminen

Tekstiasiakirjan laskentaominaisuudet

Monimutkaisten lausekkeiden laskenta tekstiasiakirjoissa

Lausekkeen laskeminen ja tuloksen liittäminen tekstiasiakirjassa

Taulukon laskentatuloksen esittäminen eri taulukossa

Monitaulukkolaskenta

Yhteissumman laskeminen taulukon soluista

Tekstin lisääminen taulukon edelle sivun yläreunassa

Solujen yhdistäminen ja jakaminen

Taulukko-otsikon toistaminen uudella sivulla

Tekstitaulukon sarakkeiden ja rivien koon muuttaminen

Rivien ja sarakkeiden muuttaminen näppäimistöä käyttäen

Laskentataulukon alueiden kopiointi tekstiasiakirjoihin

Rivinvaihtojen lisääminen soluihin

Kuvat, piirustukset, leikekuvat ja fonttipaja

Objektien sijoittelu

Kuvatekstien käyttö

Adding Heading Numbers to Captions

Fonttipaja graafisten tekstitehosteiden tuottamisessa

Kuvan lisääminen

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Kuvan lisääminen tiedostosta

Kuvien lisääminen LibreOffice Impressistä tai Draw'sta

Kuvien lisääminen galleriasta vetämällä ja pudottamalla

Skannatun kuvan lisääminen

Kaavion kopiointi Calcista tekstiasiakirjaan

Tekstianimaatio

Tekstin kierto

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Sisällysluettelo ja hakemisto

Perusasiakirjat ja osa-asiakirjat

Hakemisto- tai sisällysluettelomerkinnän määrittäminen

Hakemistojen ja sisällysluetteloiden päivittäminen, muokkaaminen ja poistaminen

Hakemisto- ja luettelomerkintöjen muokkaaminen ja poistaminen

Hakemiston tai sisällysluettelon muotoilu

Sisällysluettelon luominen

Aakkosellisten hakemistojen luominen

Lähdeluettelon luominen

Käyttäjän määrittämät hakemistot

Useita asiakirjoja kattavat hakemistot

Rakenneselain tekstiasiakirjoissa

Otsikoiden numerointitavat

Numbering and Paragraph Styles

Luettelomerkkien lisääminen

Adding Numbering

Numbering for Headings

Luetelmien luominen kirjoitettaessa

Kuvatekstien käyttö

Adding Heading Numbers to Captions

Numeroalueiden määrittäminen

Perusasiakirjat ja osa-asiakirjat

Luettelokappaleen luettelotason vaihtaminen

Combining Ordered Lists

Järjestetyn luettelon numeroinnin muuttaminen

Luetelmien välttäminen yksittäisissä kappaleissa

Rivinumeroiden lisääminen

Ylä- ja alatunnisteet ja alaviitteet

Ylä- ja alatunnisteista

Sivunumerot alatunnisteisiin

Luvun nimi ja numero ylä- tai alatunnisteeseen

Erilaisten ylä- tai alatunnisteiden määrittäminen

Ylä- ja alatunnisteiden muotoilu

Ala- ja loppuviitteiden lisääminen tai poistaminen

Alaviitteiden väli

Muiden objektien muokkaaminen tekstissä

Objektien sijoittelu

Luetelmien luominen kirjoitettaessa

Kuvatekstien käyttö

Adding Heading Numbers to Captions

Viivojen piirtäminen tekstiin

Viivatyylien käyttäminen työkalupalkin avulla

Nuolityylien määritteleminen

Viivatyylien määrittely

Kehysten lisääminen, muokkaaminen ja linkittäminen

Oikoluku, sanastot ja tavutus

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus

Automatic Check Spelling

Poikkeusten lisääminen automaattisten korjausten luetteloon

Sanoja poistaminen käyttäjän määrittämästä sanastosta

Tavutus

Synonyymisanasto

Joukkokirjeet, osoitetarrat ja käyntikortit

Joukkokirjeen luominen

Osoitetarrojen ja käyntikorttien laatiminen ja tulostus

Osoitetarrojen tulostaminen

Ehdollinen teksti

Ehdollinen teksti sivunumerointiin

Asiakirjojen käyttö

Esitteen tulostaminen

Perusasiakirjat ja osa-asiakirjat

Esikatselu ennen tulostusta

Pikatulostus aineistoa karsien

Monisivuinen tulostus arkille

Tulostus käänteisessä järjestyksessä

Tulostimen paperilokeron valinta

Tekstiasiakirjojen tallentaminen HTML-muotoon

Koko tekstiasiakirjan lisääminen

Asiakirjojen tallentaminen muihin tiedostomuotoihin

Muissa tiedostomuodoissa tallennettujen asiakirjojen avaaminen

Asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla

Työhakemiston vaihtaminen

Muut aiheet

Näppäinoikoteiden käyttö (LibreOffice Writerin saavutettavuus)

Automaattisen tekstin käyttäminen

Toimintotunnisteiden käyttö

Faksien lähettäminen ja LibreOffice-faksiasetukset

Liittäminen muotovalinnoin

Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Ehdollinen teksti

Ehdollinen teksti sivunumerointiin

Tekstien siirtäminen ja kopiointi asiakirjoissa

Hiding Text

Piilotekstin esittäminen

Tulostumattoman tekstin luominen

Hyperlinkkien lisääminen rakenneselaimella

Rakenneselain tekstiasiakirjoissa

Ikkunoiden kiinnittäminen ja koon muuttaminen

Lukujen tunnistuksen kytkeminen taulukoissa käyttöön ja pois

Esikatselu ennen tulostusta

Monisivuinen tulostus arkille

Tulostimen paperilokeron valinta

Ristiviittauksien lisääminen

Säännöllisten lausekkeiden käyttäminen tekstihauissa

Tekstiasiakirjojen tallentaminen HTML-muotoon

Tekstin muotoilun käyttäminen kirjoitettaessa

Suoran kohdistimen käyttäminen

Kehysten lisääminen, muokkaaminen ja linkittäminen

Koko tekstiasiakirjan lisääminen

Sanojen lukumäärä

Tekstin rivitys objektien ympäri

Recording a Macro

Please support us!