Lähdeluettelon luominen

Lähdeluettelo on niiden teosten luettelo, joihin asiakirjassa viitataan.

Lähdeluettelotietojen säilyttäminen

LibreOffice säilöö lähdeluettelotiedot joko lähdeluettelotietokantaan tai yksittäiseen asiakirjaan.

Tietojen säilöminen lähdeluettelotietokantaan

 1. Valitse Työkalut - Lähdeluettelotietokanta

 2. Choose Data - Record.

 3. Kirjoita lähdeviitteen nimi Lyhyt nimi -ruutuun ja lisää sitten tietueen muut tiedot toisiin ruutuihin.

 4. Sulje Lähdeluettelotietokanta -ikkuna.

Lähdeluettelotietojen säilyttäminen yksittäisessä asiakirjassa

 1. Napsauta asiakirjaa kohdasta, johon lisäät lähdeluettelomerkinnän.

 2. Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Lähdeviite.

 3. Merkitse Asiakirjan sisällöstä -valintanappi ja napsauta Uusi-painiketta.

 4. Kirjoita lähdeviitteen nimi Lyhyt nimi -kenttään.

 5. Valitse tietueen julkaisulähteen tyyppi Tyyppi-ruudusta ja lisää sitten tietueen muut tiedot jäljellä oleviin ruutuihin.

 6. Hyväksy OK:lla.

 7. Lisää lähdeluettelomerkintä -valintaikkunassa napsauta ensinLisää-painiketta ja sitten Sulje-painiketta.

Huomautus-kuvake

Kun tallennetaan asiakirjaa, jossa on kirjallisuusviitteitä, vastaavat tietueet tallentuvat asiakirjan piilotettuihin kenttiin.


Lähdeviitteiden lisääminen lähdeluettelotietokannasta

 1. Napsauta asiakirjaa kohdasta, johon lisäät lähdeluettelomerkinnän.

 2. Valitse Lisää - Hakemistot ja luettelot - Lähdeviite.

 1. Merkitse Lähdeluettelotietokannasta-valintanappi.

 2. Valitse lisättävän lähdeviitteen nimi Lyhyt nimi -ruudusta.

 3. Napsauta Lisää ja sitten Sulje.

Please support us!