Kappaleiden sisentäminen

Käsiteltävän kappaleen tai kaikkien valittujen kappaleiden tai kappaletyylin sisennykset ovat muutettavissa.

tip

Voidaan myös sisentää viivaimella. Viivaimen esille saamiseksi valitaan Näytä - Viivain.


Positioning indents

Sisennykset lasketaan suhteessa vasempaan tai oikeaan marginaaliin. Jos kappaleen halutaan ulottuvan sivun marginaaliin, annetaan negatiivinen luku.

note

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Sisennyksissä on eroa kirjoitussuunnasta riippuen. Esimerkiksi tarkastellaan Vasemmalta-sisennyksen arvoa. Vasemmalta oikealle kirjoitettavissa kielissä kappaleen vasen reuna sisennetään suhteessa vasempaan marginaaliin. Oikealta vasemmalle kirjoitettavilla kielillä kappaleen oikea reuna sisennetään suhteessa oikeaan marginaaliin.

Hanging indents

Riippuvaan sisennykseen annetaan positiivinen Vasemmalta-arvo ja negatiivinen Ensimmäinen rivi -arvo.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Please support us!