Piilotekstin esittäminen

Jos teksti on piilotettu määrittelemällä ehto muuttujalle, käyttäjällä on useita mahdollisuuksia saada piilotettu teksti esille. Tehdään jokin seuraavista:

Please support us!