Perusasiakirjat ja osa-asiakirjat

Perusasiakirjoilla voidaan hallita laajoja asiakirjoja, kuten monia lukuja sisältäviä kirjoja. Perusasiakirjaa voidaan pitää yksittäisten LibreOffice Writer-tiedostojen säilönä. Yksittäisiä tiedostoja nimitetään osa-asiakirjoiksi.

Perusasiakirjojen ominaisuudet

Huomautus-kuvake

Kun asiakirja lisätään perusasiakirjaan tai luodaan uusi osa-asiakirja, perusasiakirjaan luodaan linkki. Osa-asiakirjan sisältöä ei voi muokata suoraan perusasiakirjasta, vaan osa-asiakirjojen avaamiseen muokattavaksi käytetään rakenneselainta.


Esimerkki tyylien käytöstä

Perusasiakirja master.odm koostuu tekstistä ja linkeistä osa-asiakirjoihin sub1.odt ja sub2.odt. Kummassakin osa-asiakirjassa on määritetty ja käytetty uutta, samannimistä kappaletyyliä Style1. Osa-asiakirjat on tallennettu.

Kun perusasiakirja tallennetaan, osa-asiakirjojen tyylit tuodaan perusasiakirjaan. Ensiksi tuodaan uusi tyyli Style1 tiedostosta sub1.odt. Seuraavaksi tuodaan uusia tyylejä sub2.odt:stä. Koska Style1 on jo läsnä perusasiakirjassa tätä tyyliä ei tuoda sub2.odt:sta.

Perusasiakirjassa on tässä vaiheessa nähtävissä ensimmäisen osa-asiakirjan uusi tyyli Style1. Kaikki Style1-kappaleet perusasiakirjassa esitetään käyttäen ensimmäisen osa-asiakirjan Style1-määreitä. Toinen osa-asiakirja itse ei kuitenkaan muutu. Toisen osa-asiakirjan Style1-kappaleet näkyvät eri määrein, riippuen siitä, avataanko sub2.odt -asiakirja itsenäisesti vai osana perusasiakirjaa.

Vihje-kuvake

Sekaantumisen välttämiseksi voidaan käyttää samaa asiakirjamallia perusasiakirjalle ja osa-asiakirjoille. Näin tapahtuukin, kun luodaan perusasiakirja ja sen osa-asiakirjat olemassa olevasta asiakirjasta otsikkoineen käyttäen komentoa Tiedosto - Lähetä - Luo perusasiakirja.


Please support us!