Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Käyttäjä voi laatia sivun taiton ja sitten luoda siihen perustuvan sivutyylin.

Voidaan luoda esimerkiksi sivutyyli, joka esittää tietyn ylätunnisteen ja toinen sivutyyli, jossa on erilainen ylätunniste.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Click the Styles actions icon and select New Style from Selection from the submenu.

  3. Kirjoita sivun nimi Tyylin nimi -ruutuun ja hyväksy OK:lla.

  4. Kaksoisnapsauta uutta nimeä luettelossa tyylin käyttämiseksi käsiteltävälle sivulle.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Kirjoita mieleisesi teksti ylätunnisteeseen. Sijoita sitten kohdistin päätekstialueelle ylätunnisteen ulkopuolelle.

  7. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

  8. In the Type area, select Page break and then select “Default Page Style” from the Style box.

  9. Toista vaiheet 2...6 seuraavan mukautetun sivutyylin luomiseksi erilaisin ylätunnistein.

Please support us!