Kuvatekstien käyttö

Tekstiasiakirjoihin voidaan lisätä kuville, kehyksille ja piirroksille juoksevasti numeroidut kuvatekstit eli kuvaotsikot.

Erityyppisten kuvatekstien selitettä ja numerointia voidaan muokata.

Huomautus-kuvake

Kun kuvateksti lisätään kuvaan tai objektiin, objekti ja kuvateksti tulevat sijoitetuiksi yhdessä uuteen kehykseen.Kun kuvateksti lisätään taulukkoon, kuvateksti lisätään taulukkoa seuraavana kappaleena. Kun kuvateksti lisätään kehykseen, kuvateksti lisätään tekstinä kehyksen sisälle, joko olemassa olevan tekstin edelle tai sen jälkeen.


Vihje-kuvake

Siirrettäessä sekä objektia että kuvatekstiä vedetään kehystä, joka sisältää molemmat. Kuvatekstien numerointi päivitetään tarvittaessa kehyksen siirron jälkeen painamalla F9-näppäintä.


Kuvatekstin määrittäminen

  1. Valitse kohde, johon lisäät kuvatekstin.

  2. Valitse Lisää - Kuvaotsikko.

  3. Valitse mieleisesi vaihtoehdot ja hyväksy OK:lla. Tarvittaessa voit myös kirjoittaa eri tekstin Luokka-ruutuun, esimerkiksi Kuvio.

Huomautus-kuvake

Kuvatekstin selitettä voidaan muokata suoraan asiakirjassa.


Kuvateksti muotoillaan kappaletyylillä, joka vastaa kuvatekstin luokkaa. Esimerkiksi, jos lisätään "Taulukko"-kuvateksti, kuvatekstissä käytetään "Taulukko"-kappaletyyliä.

Vihje-kuvake

LibreOffice voi tuottaa kuvatekstin lisättävään objektiin, kuvaan, kehykseen tai taulukkoon. Valitaan - LibreOffice Writer - Automaattiotsikointi.


Please support us!