Taulukon laskentatuloksen esittäminen eri taulukossa

Laskenta voidaan suorittaa yhden taulukon soluista ja tulos esittää toisessa taulukossa.

  1. Avaa tekstiasiakirja, lisää monisarakkeinen ja -rivinen taulukko ja sitten toinen taulukko, jossa on vain yksi solu.

  2. Syötä lukuja joihinkin laajemman taulukon soluihin.

  3. Aseta kohdistin yksittäisen solun taulukkoon ja paina F2-näppäintä.

  4. Syötä kaavariville suoritettava funktio, esimerkiksi, =SUM.

  5. Napsauta laajemman taulukon solua, jossa on luku, kirjoita plusmerkki (+) ja napsauta jotain muuta solua, jossa on luku.

  6. Paina Enteriä.

Huomautus-kuvake

Tarvittaessa taulukko saadaan käyttäytymään tavallisen tekstin tapaan. Lisätään taulukko kehykseen ja ankkuroidaan sitten kehys merkkinä. Kehys pysyy ankkuroitu viereiseen tekstiin, kun tekstiä lisätään tai poistetaan.


Monimutkaisten lausekkeiden laskenta tekstiasiakirjoissa

Kaavarivi

Tekstiasiakirjan laskentaominaisuudet

Lausekkeen laskeminen ja tuloksen liittäminen tekstiasiakirjassa

Yhteissumman laskeminen taulukon soluista

Monitaulukkolaskenta

Please support us!