Yhteissumman laskeminen taulukon soluista

 1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

 2. Kirjoita luku sarakkeen jokaiseen soluun, paitsi jätä sarakkeen viimeinen solu tyhjäksi.

 3. Sijoita kohdistin sarakkeen viimeiseen soluun ja napsauta Summa-kuvaketta Taulukko-palkissa.
  Esille tulee kaavarivi, jonka merkintä alkaa "=sum".

 4. Napsauta tarvittaessa ensimmäistä solua yhteenlaskettavassa sarjassa, vedä viimeiseen soluun ja vapauta sitten painike.
  LibreOffice lisää kaavan, jolla lasketaan käsiteltävän sarakkeen arvojen summa.

 5. Paina Enteriä tai napsauta Käytä kaavarivillä.
  Käsiteltävän sarakkeen summa tulee soluun.

Jos sarakkeeseen syötetään jokin eri luku, summa päivittyy napsautettaessa sarakkeen viimeistä solua.

Samaan tapaan voidaan sujuvasti laskea myös rivin lukujen summa.

Please support us!