Lausekkeen laskeminen ja tuloksen liittäminen tekstiasiakirjassa

Jos tekstissä jo on laskulauseke, esimerkiksi "12+24*2", LibreOffice voi laskea sen ja lausekkeen tulos voidaan liittää asiakirjaan. Tässä ei käytetä kaavariviä.

  1. Valitse lauseke tekstistä ilman edeltävää yhtäsuuruusmerkkiä. Lausekkeessa voi olla vain lukuja ja operaattoreita.

  2. Valitse Työkalut - Laske tai paina +Plus (+).

  3. Aseta kohdistin lausekkeen tuloksen halutulle sijoituskohdalle ja valitse Muokkaa - Liitä tai paina +V.
    Valittu lauseke korvautuu tuloksella.

Kaavarivi

Tekstiasiakirjan laskentaominaisuudet

Monimutkaisten lausekkeiden laskenta tekstiasiakirjoissa

Yhteissumman laskeminen taulukon soluista

Monitaulukkolaskenta

Please support us!