Käyttäjän määrittämät reunat tekstiasiakirjoissa

Valituille Writerin taulukon soluille tai koko taulukoille voidaan soveltaa runsaasti erilaisia solujen reunoja. Muillakin tekstiasiakirjojen objekteilla voi olla mukautetut eli käyttäjän määrittämät reunat. Esimerkiksi reunat voidaan määrittää sivutyyleille, kehyksille ja lisätyille kuville ja kaavioille.

  1. Valitse solu tai solualue Writerin taulukossa.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Napsauta Reunat-välilehteä valintaikkunassa.

  4. Valitse käytettävät reuna-asetukset ja hyväksy sitten OK:lla.

Viivojen järjestys -alueen valintoja voidaan käyttää monireunaisten tyylien soveltamiseen.

Solujen valinta

Riippuen solujen valinnasta, alueen ulkonäkö vaihtelee.

Valinta

Viivojen järjestys -alue

Valittuna yksi solu monisoluisesta taulukosta tai kohdistin taulukon sisällä ilman valittua solua

reuna yhdelle solulle

Yhden solun taulukossa solu on valittuna

reuna yksi solu valittuna

Solut valitussa sarakkeessa

reuna sarake valittuna

Solut rivissä valittu

reuna rivi valittuna

Valittuna koko taulukko, jossa on 2x2 tai enemmän soluja

reuna lohko valittuna


Oletusasetukset

Napsautetaan yhtä Oletus-kuvakkeista monireunaisten reunaviivojen asettamiseksi.

Esimerkkejä

Select a block of about 8x8 cells, then choose Table - Properties - Borders tab.

oletuskuvakkeiden rivi lohkon reunoille

Tässä vaiheessa voidaan jatkaa katsomalla, mitä viivoja muut kuvakkeet asettavat tai poistavat.

Käyttäjän määrittämät asetukset

Käyttäjän määrittämät -alueella voidaan napsauttamalla asettaa tai poistaa yksittäisiä viivoja. Esikatselussa viivat näkyvät kolmessa erilaisessa tilassa.

Napsauttele reunaa tai kulmaa kolmen eri tilan vuorottelemiseksi.

Viivatyypit

Kuva

Selite

Musta viiva

yhtenäinen viiva reunalle

Musta viiva asettaa vastaavan viivan valituissa soluissa. Viiva näkyy pisteviivana, kun valitaan 0,05 pt viivatyyli. Kaksoisviivat esitetään, kun valittuna on kaksoisviivatyyli.

Harmaa viiva

harmaa viiva reunalle

Harmaa viiva esitetään, kun vastaavaa viivaa ei muuteta valituissa soluissa. Tässä sijainnissa ei aseteta tai poisteta viivoja.

Valkoinen viiva

valkoinen viiva reunalle

Valkoinen viiva esitetään, kun valituista soluista poistetaan vastaava viiva.


Esimerkkejä

  1. Select a single cell in a Writer table, then choose Table - Properties - Borders.

  2. Valitse paksu viivatyyli.

  3. Alemman reunan asettamiseksi napsauttele alareunaa kunnes paksu viiva tulee näkyviin.

paksun alareunan asettaminen

note

Kaikissa Writerin taulukon soluissa on oletuksena vähintään vasen ja alareunaviiva. Useimmissa soluissa taulukon ulkoreunalla on käytössä enemmän viivoja.


warning

Kaikki viivat, jotka näkyvät valkoisina esikatselussa, jäävät pois solusta.


Merkkien reunaviivojen määrittäminen

Sivujen reunaviivojen määrittäminen

Kappaleiden reunaviivojen määrittäminen

Please support us!