Taustavärin tai -kuvan määrääminen

LibreOffice Writerissa on määritettävissä erilaisten objektien taustaväri tai taustana käytettävä kuva.

Taustan määrääminen tekstin merkeille

  1. Valitse merkit.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

Taustan määrääminen kappaleelle

  1. Sijoita kohdistin kappaleeseen tai valitse useita kappaleita.

  2. Valitse Muotoilu - Kappale.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

Taustalla olevan objektin valitsemiseksi painetaan -näppäintä ja samalla napsautetaan objektia. Vaihtoehtoisesti käytetään rakenneselainta objektin valitsemiseen.


Taustan määrääminen tekstitaulukon kaikkiin osiin

  1. Aseta kohdistin tekstiasiakirjan taulukkoon.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Valitse Tausta-välilehdeltä taustaväri tai taustakuva.

  4. Kohde-ruudussa, valitaan, käytetäänkö väriä tai kuvaa käsiteltävään soluun, riviin vai koko taulukkoon. Jos ennen valintaikkunan avaamista valitaan useita soluja tai rivejä, muutos kohdistuu valintaan.

tip

Myös kuvaketta voidaan käyttää taulukon osien taustoittamiseen.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Please support us!