Asiakirjan järjestely rakenneselaimella

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

tip

Tekstikohdistimen siirtämiseksi sujuvasti asiakirjassa esiintyvään otsikkoon kaksoisnapsautetaan otsikkoa rakenneselaimen luettelossa.


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

Otsikoiden siirtely ylös tai alas asiakirjassa

warning

Kakkien otsikkotasojen pitää näkyä rakenneselaimessa. Oletuksena kaikki tasot näkyvätkin. Alempana esitetään vaiheittain, miten otsikkotasojen näkyvyyttä muutetaan.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Tee jokin seuraavista:

  1. Vedä otsikko uuteen kohtaan rakenneselaimen luettelossa.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Promote Chapter or Demote Chapter icons.


Otsikon tason korottaminen tai alentaminen

  1. Valitse otsikko rakenneselaimen luettelosta.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Näytettävien otsikkotasojen lukumäärän muuttaminen

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Please support us!