LibreOffice Writerin pikanäppäimet

Pikanäppäimiä käytetään yleisimpien tehtävien nopeaan suorittamiseen LibreOffice-ohjelmassa. Nyt esillä olevassa osiossa luetellaan LibreOffice Writerin pikanäppäimet.

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


Käytettävissä on myös yleiset LibreOffice-pikanäppäimet.

LibreOffice Writerin funktionäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

F2

Kaavarivi

+F2

Lisää kenttä

F3

Automaattinen teksti hyväksytään.

+F3

Muokataan automaattista tekstiä.

Vaihto+F4

Valitaan seuraavaan kehys.

Ctrl+Shift+F4

Avataan tietolähteen näkymä.

F5

Rakenneselain käyttöön/pois käytöstä

Shift+F5

Moves the cursor to the position that it had when the document was last saved before it was last closed.

+Vaihto+F5

Käynnistetään rakenneselain ja siirrytään sen sivunumerokenttään.

F7

Spelling

+F7

Synonyymisanasto

F8

Laajennettava valinta -tila (LAA)

+F8

Kenttien varjostustilaa vaihdellaan.

Vaihto+F8

Monivalintatila (LIS)

Vaihto+Ctrl+F8

Pystylohkon valintatila (LOH)

F9

Päivitä kentät

+F9

Näytetään kentät.

Vaihto+F9

Laske taulukko

+Vaihto+F9

Päivitetään syöttökenttiä ja -listoja.

+F10

Tulostumattomat merkit käytössä tai poissa käytöstä

Styles window on/off

Vaihto+F11

Luo tyyli

+F11

Asetetaan kohdistus Käytä tyyliä -ruutuun

+Vaihto+F11

Päivitä tyyli

F12

Toggle Ordered List

+F12

Lisätään tai muokataan taulukkoa.

Vaihto+F12

Toggle Unordered List

+Vaihto+F12

Ordered / Unordered List off


LibreOffice Writerin pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

+A

Valitse kaikki

+J

Tasaa

+D

Kaksinkertainen alleviivaus

+E

Keskitetty

+H

Etsi ja korvaa

+Vaihto+P

Yläindeksi

+L

Tasaus vasemmalle

+R

Tasaus oikealle

+Vaihto+B

Alaindeksi

Viimeisin kumous perutaan.

+0 (nolla)

Apply Body Text paragraph style

+1

Käytetään Otsikko 1 -kappaletyyliä.

+2

Käytetään Otsikko 2 -kappaletyyliä.

+3

Käytetään Otsikko 3 -kappaletyyliä.

+4

Käytetään Otsikko 4 -kappaletyyliä.

+5

Käytetään Otsikko 5 -kappaletyyliä.

+ Plus (+)

Lasketaan valittuna oleva laskulauseke ja kopioidaan tulos leikepöydälle.

+Tavuviiva(-)

Tavutusvihjeet; käyttäjän määräämä tavutus.

+Vaihto+Miinus(-)

Sitova yhdysmerkki (ei tavutusta)

+Kerto(*) (vain numeronäppäimistöltä)

Suoritetaan makrokenttä.

+Vaihto+Väli

Lisätään sitova välilyönti, jota ei tavuteta eikä laajenneta tekstiä tasattaessa.

Vaihto+Enter

Rivinvaihto kappaletta vaihtamatta

+Enter

Manuaalinen sivunvaihto

+Vaihto+Enter

Monipalstaisen tekstin palstan vaihto

+Enter

Lisätään uusi kappale numeroimatta luettelossa. Ei toimi, kun kohdistin on luettelon lopussa.

+Enter

Insert a new paragraph directly before or after a section or table.

For sections, the cursor must be placed at the first or last character. For tables, the cursor must be placed at the first character of the first cell or the last character of the last cell.

Vasen nuolinäppäin

Siirretään tekstikohdistinta vasemmalle.

Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitaan vasemmalle.

+Vasen nuolinäppäin

Siirrytään sanan alkuun.

+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitaan vasemmalle sana kerrallaan.

Oikea nuolinäppäin

Siirretään tekstikohdistinta oikealle.

Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitaan oikealle.

+Oikea nuolinäppäin

Siirrytään seuraavan sanan alkuun.

+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitaan oikealle sana kerrallaan.

Ylänuoli

Kohdistinta siirretään ylemmälle riville.

Vaihto+Alanuolinäppäin

Valitaan rivejä yläsuuntaan.

Ctrl+Alanuolinäppäin

Move cursor to beginning of paragraph. Next keystroke moves cursor to beginning of previous paragraph

+Vaihto+Ylänuolinäppäin

Valitaan kappaleen alkuun asti. Seuraava näppäinpainallus laajentaa valinnan edellisen kappaleen alkuun

Alanuoli

Kohdistinta siirretään alemmalle riville

Vaihto+Alanuolinäppäin

Valitaan rivejä alasuuntaan.

+Alanuolinäppäin

Kohdistinta siirretään edellisen kappaleen alkuun

+Vaihto+Alanuolinäppäin

Valitaan kappaleen loppuun asti. Seuraava näppäinpainallus laajentaa valinnan seuraavan kappaleen loppuun

Siirrytään rivin alkuun.

Valitaan rivin alkuun asti.

Siirrytään rivin loppuun.

+Vaihto

Valitaan rivin loppuun asti.

Siirrytään asiakirjan alkuun.

+Vaihto

Valitaan tekstiä asiakirjan alkuun asti.

Siirrytään asiakirjan loppuun.

+Vaihto

Valitaan tekstiä asiakirjan loppuun asti.

+PageUp

Kohdistinta vuorotellaan tekstissä ja ylätunnisteessa.

+PageDown

Kohdistinta vuorotellaan tekstissä ja alatunnisteessa.

Insert

Lisäystila käytössä / poissa käytöstä

Page Up

Siirrytään ikkunan verran ylöspäin.

Vaihto+PageUp

Valitaan ikkunan korkeus ylöspäin.

Page Down

Siirrytään ikkunan verran alaspäin.

Vaihto+PageDown

Valitaan ikkunan korkeus alaspäin.

Poistetaan tekstiä sanan loppuun asti.

+Askelpalautin

Poistetaan tekstiä sanan alkuun asti.

Luettelossa: poistetaan tyhjä kappale kohdistetun kappaleen edeltä.

+Vaihto

Poistetaan tekstiä virkkeen loppuun asti.

+Vaihto+Askelpalautin

Poistetaan tekstiä virkkeen alkuun asti.

+Sarkain

Sanan täydennyksen seuraava ehdotus

+Vaihto+Sarkain

Näytetään sanan täydennyksen edellinen ehdotus.

+Vaihto+V

Liitetään leikepöydän sisältö muotoilemattomana tekstinä.

+ kaksoisnapsautus tai + Vaihto + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Pikanäppäin

Toiminto

+Ylänuolinäppäin

Siirretään aktiivista kappaletta tai valittuja kappaleita yhden kappaleen verran ylöspäin.

+Alanuolinäppäin

Siirretään aktiivista kappaletta tai valittuja kappaleita yhden kappaleen verran alaspäin.

Sarkain

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

Vaihto+Sarkain

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Sarkain

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Shift+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Decreases the alignment for all headings. For list paragraphs, decreases the alignment for all paragraphs in the same list.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


LibreOffice Writerin taulukoiden pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

+A

Tyhjä aktiivinen solu: valitaan koko taulukko. Muutoin: valitaan aktiivisen solun sisältö. Uudelleen painettaessa valitaan koko taulukko.

+Home

Tyhjä aktiivinen solu: siirrytään taulukon alkuun. Muutoin: ensi painalluksella siirrytään aktiivisen solun alkuun, toisella siirrytään työstettävän taulukon alkuun ja kolmannella painalluksella siirrytään asiakirjan alkuun.

+End

Tyhjä aktiivinen solu: siirrytään taulukon loppuun. Muutoin: ensi painalluksella siirrytään aktiivisen solun loppuun, toisella siirrytään nykyisen taulukon loppuun ja kolmannella painalluksella siirrytään asiakirjan loppuun.

+Sarkain

Lisätään sarkain (vain taulukoissa). Käytettävästä ikkunointiohjelmasta riippuen, +Sarkain saattaa olla sen sijalla.

+nuolinäppäin

Muutetaan sarakkeen (ja rivin) mittoja solun vasen yläkulma kiintopisteenä.

+Vaihto+nuolinäppäin

Muutetaan sarakkeen (ja rivin) mittoja solun oikea alakulma kiintopisteenä.

+nuolinäppäin

Kuten +nuolinäppäin, mutta muutos kohdistuu vain aktiiviseen soluun.

+Vaihto+nuolinäppäin

Kuten +nuolinäppäin, mutta muutos kohdistuu vain aktiiviseen soluun.

+Vaihto+T

Poistetaan valituista taulukoista solujen suojaus. Jos yhtään taulukkoa ei ole valittuna, suojaus poistuu asiakirjan kaikista taulukoista.

Vaihto++Del

Kun yhtään kokonaista solua ei ole valittu: teksti kohdistimesta virkkeen loppuun poistetaan ja jos kohdistin on solun lopussa, seuraavan solun sisältö poistetaan.

Jos yhtään kokonaista solua ei ole valittuna ja kohdistin on taulukon lopussa, taulukkoa seuraava kappale poistetaan, ellei se ole asiakirjan viimeinen kappale.

Kun yksi tai useampia soluja on valittu: koko rivi, jossa valinta on, poistetaan taulukosta ja jos kaikilla taulukon riveillä on vähintään yksi valittu solu, koko taulukko poistetaan.


Kehysten, kuvien ja objektien siirtämisen ja koonmuutoksen pikanäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

Esc

Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame.

Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame.

F2, Enter tai mikä tahansa näytölle merkkejä kirjoittava näppäin

If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text.

+nuolinäppäin

Siirretään objektia nuolen suuntaan.

+nuolinäppäin

Koonmuutos oikeasta alakulmasta.

+nuolinäppäin

Koonmuutos vasemmasta yläkulmasta.

+Sarkain

Valitaan objektin ankkuri (pisteiden muokkaustilassa).


Please support us!