Lisää

Napsauttamalla kuvakkeen jälkeistä nuolivalitsinta avataan työkalupalkki, jossa on toimintoja kuvien, taulukoiden, asiakirjojen ja erikoismerkkien lisäämiseen.

Lisää-kuvake, jossa ruudukko

Lisää

Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:

Lisää yksipalstainen kehys manuaalisesti

Piirretään kehys asiakirjaan vetämällä. Napsautetaan kuvakkeen jälkeistä nuolivalitsinta kehyksen palstamäärän valitsemiseksi.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Tiedostosta

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Taulukko

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon Insert Table

Insert Table

Tiedosto

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon Text from File

Text from File

Lisää erikoismerkki

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Erikoismerkki

Lisää - Osa

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Osa

Lisää kirjanmerkki

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Please support us!