Suora kohdistin käytössä / poissa käytöstä

Activates or deactivates the direct cursor. You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

Toiminnon käyttäminen:

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000402.xhp#direct_cursor not found).

On Tools bar, click

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode


Suoran kohdistin tekee mahdolliseksi sijoittaa tekstiä, kuvia taulukoita, kehyksiä ja muita objekteja vapaasti sivun tyhjälle alueelle.

Jos suora kohdistin sijoitetaan lähelle sivun tai taulukon solun tyhjän rivin keskikohtaa, lisättävä teksti tulee keskitetyksi. Samoin, jos suora kohdistin sijoitetaan oikeaan marginaaliin, tekstistä tulee oikealle tasattua.

warning

Automaattisen korjauksen toiminto voi poistaa suoran kohdistimen lisäämät tyhjät kappaleet, sarkaimet ja välit. Suoraa kohdistinta käytettäessä automaattinen korjaus pitää kytkeä pois ainakin näiltä osin.


Suora kohdistin käyttää sarkaimia kohdistimen asettamiseen. Jos sarkainasetuksia muutetaan myöhemmin, tekstin sijainti sivulla voi muuttua vastaavasti.

Please support us!